Μαθήματα και Διδασκαλία για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018–2019


 1. Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ — Προπτυχιακό Μάθημα 4ου Εξάμηνου (Εαρινό)   [Κωδικός Μαθήματος IC231]   [ECTS 6]
  1. Γενικές Πληροφορίες του Μαθήματος
  2. Περίγραμμα του Μαθήματος
  3. Λογισμικό του Μαθήματος
 2. Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων — Προπτυχιακό Μάθημα 6ου Εξάμηνου (Εαρινό)   [Κωδικός Μαθήματος IC335]   [ECTS 6]
  1. Γενικές Πληροφορίες του Μαθήματος
  2. Περίγραμμα του Μαθήματος
  3. Λογισμικό του Μαθήματος
 3. Μικροϋπολογιστές — Προπτυχιακό Μάθημα 6ου Εξάμηνου (Εαρινό)   [Κωδικός Μαθήματος IC362]   [ECTS 6]
  1. Γενικές Πληροφορίες του Μαθήματος
  2. Περίγραμμα του Μαθήματος
  3. Λογισμικό του Μαθήματος
 4. Αριθμητική Επίλυση Υπερβατικών Εξισώσεων — Προπτυχιακό Μάθημα 7ου Εξάμηνου (Χειμερινό)   [Κωδικός Μαθήματος IC463]   [ECTS 6]
  1. Γενικές Πληροφορίες του Μαθήματος
  2. Περίγραμμα του Μαθήματος
  3. Λογισμικό του Μαθήματος
 5. Διπλωματική Εργασία — Προπτυχιακό Μάθημα 7ου και 8ου Εξάμηνου (Ετήσιο)   [Κωδικός Μαθήματος AL461]   [ECTS 12]
  1. Γενικές Πληροφορίες του Μαθήματος
  2. Περίγραμμα του Μαθήματος
  3. Λογισμικό του Μαθήματος
 6. Αριθμητική Ανάλυση — Μεταπτυχιακό Μάθημα 1ου Εξάμηνου (Χειμερινό) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το μάθημα θεωρείται «Υποχρεωτικό Μάθημα» της κατεύθυνσης: «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Υπολογιστική Νοημοσύνη (κατεύθυνση Γ)»   [ECTS 10]
 7. Αριθμητικές Μέθοδοι και Υπολογιστικά Εργαλεία (συνδιδάσκων) — Μεταπτυχιακό Μάθημα 1ου Εξάμηνου (Χειμερινό) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» του Τμήματος Μαθηματικών και του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το μάθημα θεωρείται «Μάθημα Κορμού (Υποχρεωτικό)» των κατευθύνσεων: «Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών & Εφαρμογές στην Τεχνητή Εξαγωγή Συμπερασμάτων και Αποφάσεων (κατεύθυνση Α)», «Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα και Εφαρμογές στις Αποφάσεις (κατεύθυνση Β)» και «Θεωρία Αριθμητικών Υπολογισμών και Εφαρμογές στις Αποφάσεις (κατεύθυνση Γ)»   [ECTS 7.5]
 8. Φυσικοί Υπολογισμοί και Νευρωνικά Δίκτυα (συνδιδάσκων) — Μεταπτυχιακό Μάθημα 1ου Εξάμηνου (Χειμερινό) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το μάθημα θεωρείται «Υποχρεωτικό Μάθημα»   [ECTS 7.5]