Μαθήματα και Διδασκαλία για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019–2020


 1. Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ — Προπτυχιακό Μάθημα 4ου Εξάμηνου (Εαρινό)   [Κωδικός Μαθήματος MATH-IC231]   [ECTS 6]
  1. Γενικές Πληροφορίες του Μαθήματος
  2. Περίγραμμα του Μαθήματος
  3. Λογισμικό του Μαθήματος
 2. Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων — Προπτυχιακό Μάθημα 6ου Εξάμηνου (Εαρινό)   [Κωδικός Μαθήματος MATH-IC335]   [ECTS 6]
  1. Γενικές Πληροφορίες του Μαθήματος
  2. Περίγραμμα του Μαθήματος
  3. Λογισμικό του Μαθήματος
 3. Μικροϋπολογιστές — Προπτυχιακό Μάθημα 6ου Εξάμηνου (Εαρινό)   [Κωδικός Μαθήματος MATH-IC362]   [ECTS 6]
  1. Γενικές Πληροφορίες του Μαθήματος
  2. Περίγραμμα του Μαθήματος
  3. Λογισμικό του Μαθήματος
 4. Αριθμητική Επίλυση Υπερβατικών Εξισώσεων — Προπτυχιακό Μάθημα 7ου Εξάμηνου (Χειμερινό)   [Κωδικός Μαθήματος MATH-IC463]   [ECTS 6]
  1. Γενικές Πληροφορίες του Μαθήματος
  2. Περίγραμμα του Μαθήματος
  3. Λογισμικό του Μαθήματος
 5. Διπλωματική Εργασία — Προπτυχιακό Μάθημα 7ου και 8ου Εξάμηνου (Ετήσιο)   [Κωδικός Μαθήματος MATH-AL461/Vrahatis]   [ECTS 12]
  1. Γενικές Πληροφορίες του Μαθήματος
  2. Περίγραμμα του Μαθήματος
  3. Λογισμικό του Μαθήματος
 6. Φυσικοί Υπολογισμοί και Νευρωνικά Δίκτυα (συνδιδάσκων) — Μεταπτυχιακό Μάθημα 1ου Εξάμηνου (Χειμερινό)   [Κωδικός Μαθήματος MATH-MSC-MCDA201]   [ECTS 7.5]
  1. Το μάθημα θεωρείται «Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» (τίτλος στα αγγλικά: "Computational and Statistical Data Analytics — MCDA").
  2. Το μάθημα προσφέρεται από τον Τομέα Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.