Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΗ επικοινωνία για το μάθημα θα γίνεται μέσω του eClass

eClass: Στατιστική Συμπερασματολογία Ι (Τμήμα A)

όπου, για την καλύτερη επικοινωνία μας, απαιτείται η εγγραφή σας.
Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το username και το password που σας έχει δοθεί από το Πανεπιστήμιο, μόνο έτσι σας αναγνωρίζει το σύστημα.

Στο αντίστοιχο e-mail που σας έχει δοθεί θα δέχεστε αυτόματα, από εμένα, οποιαδήποτε ανακοίνωση-πληροφόρηση σχετικά με το μάθημα.

(συνήθως το username είναι mathΑριθμόςΜητρώου και το e-mail είναι mathΑριθμόςΜητρώου@upnet.gr)Δείτε επίσης μια συνοπτική επανάληψη στις κατανομές

καθώς και φυλλάδια ασκήσεων επανάληψης Φυλλάδιο Ι και Φυλλάδιο ΙΙ