Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων

 

Η ύλη του μαθήματοςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις παραδόσεις του μαθήματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21,

καλούνται να εγγραφούν στην πλατφόρμα e-class του Πανεπιστημίου Πατρών στον σύνδεσμο

Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων

και να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις

 

Για τη Βιολέττα Πιπερίγκου

οι «Διαδικτυακές» Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές είναι οι εξής:

Δευτέρα 17:30-19:00 και Τετάρτη 13:30-15:00

στον σύνδεσμο

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/vpiperig/Y5DNHPPD

 

Για να με ειδοποιήσετε για την παρουσία σας, παρακαλώ ανοίξτε το μικρόφωνό σας και μιλήστε μου.

 

( συνιστάται να προηγηθεί σχετικό e-mail στο vpiperig@math.upatras.gr )

 

 

 

1ο Εργαστήριο Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

1ο  Εργαστήριο κώδικας

1ο Εργαστήριο Σημειώσεις

 

2ο Εργαστήριο Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

2ο  Εργαστήριο κώδικας

2ο Εργαστήριο Σημειώσεις