Γραμμικά Μοντέλα

Η ύλη του μαθήματος

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις παραδόσεις του μαθήματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21,

καλούνται να εγγραφούν στην πλατφόρμα e-class του Πανεπιστημίου Πατρών στον σύνδεσμο

Γραμμικά Μοντέλα (MAT_ST434)

και να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις

 

 

«Διαδικτυακές» Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές:

Δευτέρα 15:30-17:00 και Τετάρτη 13:30-15:00

στον σύνδεσμο

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/vpiperig/Y5DNHPPD

Για να με ειδοποιήσετε για την παρουσία σας, παρακαλώ ανοίξτε το μικρόφωνό σας και μιλήστε μου.

 

( συνιστάται να προηγηθεί σχετικό e-mail στο vpiperig@math.upatras.gr )

 

 

1η Διάλεξη

 

2η Διάλεξη κώδικας παραδείγματος στην R

2η Διάλεξη