Εφαρμοσμένα Μαθηματικά


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 η διάλεξη του μαθήματος δεν θα πραγματοποιηθεί

(θα βρίσκομαι όμως στην αίθουσα, εάν κάποιοι θέλουν να συζητήσουν απορίες)

 

Pharmacy
Pharmacy

 

Την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 θα γίνει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

με ώρα ενάρξεως 13:30

Δεν θα γίνει άλλο Μάθημα Επανάληψης

 

Οι διδάσκουσες είναι στην διάθεσή σας για απορίες:

η Φ. Ζαφειροπούλου

με ραντεβού κατόπιν συνεννοήσεως στο phikapa@math.upatras.gr

 

και η Β.Πιπερίγκου

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές:

 στο γραφείο μου (213 κτήριο Βιολογίας/Μαθηματικών)

Τετάρτη 13:30-15:00 και Παρασκευή 13:30-15:00

( συνιστάται να προηγηθεί σχετικό e-mail στο vpiperig@math.upatras.gr )

 

Στοιχεία Στατιστικής και Πιθανοτήτων


Πληροφορίες για το μάθημα

 

1η και 2η Διάλεξη στην "Περιγραφική Στατιστική"
Συμπληρωματικό υλικό στην "Περιγραφική Στατιστική"

Ασκήσεις στην "Περιγραφική Στατιστική"

 

3η και 4η Διάλεξη σε "Στοιχεία Πιθανοτήτων"

Συμπληρωματικό υλικό σε "Στοιχεία Πιθανοτήτων"

Ασκήσεις σε "Στοιχεία Πιθανοτήτων"


5η και 6η Διάλεξη σε "Βασικές κατανομές"
Συμπληρωματικό υλικό σε "Βασικές κατανομές "

Συμπληρωματικό υλικό σε "Βασικές κατανομές "

Ασκήσεις σε "Βασικές κατανομές"


Ασκήσεις Επανάληψης

Λυμένες Ασκήσεις Επαναληπτικό Μάθημα 09/01/2019

 

Λυμένες Ασκήσεις Επαναληπτικό Μάθημα 11/01/2018

 

Λυμένες Ασκήσεις Επαναληπτικό Μάθημα 12/01/2016