ΑΜ ΠΑΛΑΙΟ ΑΜ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΙΑ  ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ  Ιούνιος 2020
1005121 3465 9 7,5 8
1020214   8,5 8 8 Όσοι έχουν ΑΜ με πράσσινο χρώμα, έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα
1031653   6,5 6 6
1048015   7 6,5 6,5 Όσοι έχουν ΑΜ με μπλέ χρώμα, "κρατούν" τον βαθμό τους (είτε εργαστηρίου είτε θεωρίας που είναι >=5)
1048017   7 5 5,5  και πρέπει να εξεταστούν στο άλλο κομμάτι που είναι κόκκινο ή λείπει
1048031   7 7,5 7,5
1052326   9,5 8 8,5 Όσοι έχουν ΑΜ με κόκκινο χρώμα πρέπει να εξεταστούν εκ νέου και στο εργαστήριο και στη θεωρία
1052381   7,5 6,5 7
1052394   5 5 5
1052405   5 8 7
1052415   7 6 6,5
1057193   5,5 8 7,5
1057462   6 7,5 7
1058211   6 5,5 5,5
1060433   6 5,5 5,5
1060446     1 0,5
1060447     7,5 4,5
1060452   8 7 7,5
1060458   5,5 5,5 5,5
1060461   7 6 6,5
1060483   5 5,5 5,5
1062736   1,5 2,5 2
1065214   5,5 5,5 5,5
1065358   10 10 10
1067469   9,5 7,5 8
1068737   5 3,5 4
1071120   5 5 5
1073815   9,5 9,5 9,5
1073816   6 5,5 5,5
1073818   7 3,5 4,5
1073821   3,5 3,5 3,5
1073822   5 6,5 6
1073824   9 7,5 8
1073830   10 10 10
1073832   6 5,5 5,5
1073836   8,5 9,5 9
1073837   7,5 7,5 7,5
1073838   8,5 8,5 8,5
1073839   8,5 6,5 7
1073842   7 7,5 7,5
1073849   10 10 10
1073852   6 6,5 6,5
1073861   8,5 8,5 8,5
1073871   9,5 8,5 9
1073880   9,5 9,5 9,5
1073884   8,5 8,5 8,5
1073897   9 10 9,5
1073902   9 9 9
1073903   10 8,5 9
1073904   9 8,5 8,5
1078335   5,5 5 5
1078343     1,5 1
1078954   8,5 6,5 7
1079630   6 3,5 4
1079698   7,5 6,5 7