ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ :    Περίοδος Ιανουαρίου 2018 (Ημ. Εξετάσεων 24/01 και 16/02/2018)    Διδάσκων: Β. Πιπερίγκου
ΑΜ ΠΑΛΑΙΟ ΑΜ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΙΑ  ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
1005012 101120103302*     1*
1005020 101120113313 9 5,5 6,5 Όσοι έχουν ΑΜ με πράσσινο χρώμα, έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα
1005047 101120113346 6 5,5 5,5
1005071 101120113382 6,5 7 7 Όσοι έχουν ΑΜ με μπλέ χρώμα, "κρατούν" τον βαθμό τους (είτε εργαστηρίου είτε θεωρίας που είναι >=5)
1005085 101120113402 7 6,5 6,5  και πρέπει να εξεταστούν στο άλλο κομμάτι που είναι κόκκινο ή λείπει
1005113 101120123452 8 5,5 6
1005120 101120123464 6 6 6 Όσοι έχουν ΑΜ με κόκκινο χρώμα πρέπει να εξεταστούν εκ νέου
1005158 101120123517 5 5 5
1005200 101120123576   2 1,5
1005220 101120133597 5 8 7
1005255 101120133640 6,5 9 8
1005264 101120133651 7 5 5,5
1005281 101120133672* 8 3 4,5* * να επικοινωνήσουν μαζί μου 
Για τα γραπτά στο Γραφείο 213 του Κτηρίου Μαθηματικών/Βιολογίας
    την Πέμπτη 22/2/2018 και ώρα 12:30-13:30