ΒιοστατιστικήΗ ύλη του μαθήματος από τα δύο βιβλία

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ΕΞΕΤΑΣΗ στο Εργαστήριο του μαθήματος ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Η εξέταση θα γίνει την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00πμ

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξετασθούν να μου αποστείλουν e-mail

έως την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 στις 18:00μμ.

Το e-mail θα είναι κενό και θα έχει ως Θέμα:  ΕΒιο1  τον Αριθμό Μητρώου και το Ονοματεπώνυμο του φοιτητή.

 

Το υλικό των διαφανειών θα υπάρχει διαθέσιμο στους υπολογιστές του Εργαστηρίου για να το συμβουλευθείτε.


Οι Αίθουσες των Εργαστηρίων 035 και 039 βρίσκονται στον ίδιο όροφο με τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας
προς την πλευρά του κτιρίου που στεγάζεται το Τμήμα Μαθηματικών


 

Σημειώσεις Εργαστηρίου


Διαφάνειες Διαλέξεων


1o Φυλλάδιο Ασκήσεων "Περιγραφική Στατιστική"

2o Φυλλάδιο Ασκήσεων "Πιθανότητες"

3o Φυλλάδιο Ασκήσεων "Διαστήματα Εμπιστοσύνης"

4o Φυλλάδιο Ασκήσεων "Έλεγχοι παραμέτρων"

5o Φυλλάδιο Ασκήσεων "Χ2 Έλεγχοι"Ασκήσεις Επανάληψης 1 (θα βοηθούσε σημαντικά στο διάβασμά σας η προσπάθεια να τις λύσετε)

Ασκήσεις Επανάληψης 2


Ασκήσεις Επανάληψης 3 (με λύσεις, 18/06/2015)

Ασκήσεις Επανάληψης 4 (με λύσεις, 30/05/2017)