ΒιοστατιστικήΗ ύλη του μαθήματος από τα δύο βιβλία

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τον Κωδικό Ενεργοποίησης του SPSS

έχουν αναρτηθεί εδώ οι οδηγίες για την ενεργοποίηση

του IBM SPSS Statistics v. 25.0 για concurrent network users

(Προσοχή: ο υπολογιστή σας να είναι συνδεδεμένος, με VPN, σε IP Address του Πανεπιστημίου)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τις Επαναληπτικές Εξετάσεις 2020

 

Η δήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος “Βιοστατιστική” κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020,

θα γίνει μέχρι τις 22/09/2020, ή όποια άλλη ημερομηνία ορισθεί από το Τμήμα Βιολογίας

στον σύνδεσμο Βιοστατιστική (Επαναληπτικές Εξετάσεις 2020) (BIO_BY01) https://exams.eclass.upatras.gr/courses/BIO168/

που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα εξέτασης https://exams.eclass.upatras.gr/.

Στη συνέχεια οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή επιλέγοντας την κατάλληλη για αυτούς Ομάδα Χρηστών.

 


Σημειώσεις Εργαστηρίου


Διαφάνειες Διαλέξεων


1o Φυλλάδιο Ασκήσεων "Περιγραφική Στατιστική"

2o Φυλλάδιο Ασκήσεων "Πιθανότητες"

3o Φυλλάδιο Ασκήσεων "Διαστήματα Εμπιστοσύνης"

4o Φυλλάδιο Ασκήσεων "Έλεγχοι παραμέτρων"

5o Φυλλάδιο Ασκήσεων "Χ2 Έλεγχοι"

6o Φυλλάδιο Ασκήσεων "Γραμμικό Μοντέλο"

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Εργαστηρίου
Ασκήσεις Επανάληψης 1 (θα βοηθούσε σημαντικά στο διάβασμά σας η προσπάθεια να τις λύσετε)

Ασκήσεις Επανάληψης 2


Ασκήσεις Επανάληψης 3 (με λύσεις, 18/06/2015)

Ασκήσεις Επανάληψης 4 (με λύσεις, 30/05/2017)


Ασκήσεις Επανάληψης 5 (με λύσεις, 22/05/2019)


Ασκήσεις Επανάληψης 6 (με λύσεις, 06/06/2019)

Ασκήσεις Επανάληψης 7 

 

Ασκήσεις Επανάληψης 8