Από το βιβλίο των Κολυβά-Μαχαίρα Μπόρα -Σέντα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Θεωρία και Εφαρμογές      (2η Έκδοση)

 

Κεφάλαιο 1

1.1,  1.2,  από το 1.3 την παράγραφο 1.3.3, 1.4

Ενδεικτικές ασκήσεις

1.4 1.5, 1.14, 1.34, 1.38, 1.43, 1.47

 

Κεφάλαιο 2

2.1 εκτός από τους ορισμούς 2.10 2.11,   από το 2.2 τις παραγράφους 2.2.1  1) 2) 5) 6)  2.2.2  1) 2) 3),  από το 2.3 τα θεωρήματα  2.3 2.4 2.5 και 2.8,  2.4, 2.5

Ενδεικτικές ασκήσεις

2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.15, 2.25, 2.29, 2.32, 2.34

 

Κεφάλαιο 3

3.1, 3.2, 3.3 εκτός από το 3.3.2, 3.4 εκτός από τον ορισμό 3.20 και τις παρατηρήσεις που ακολουθούν

Ενδεικτικές ασκήσεις

3.2, 3.4

 

Κεφάλαιο 4

4.1, 4.3, 4.4, 4.5 εκτός από το πρώτο μισό της σελ 197, 4.6, 4.7, 4.8, (4.9 δεν το κάναμε)

Ενδεικτικές ασκήσεις

4.1, 4.3, 4.4, 4.5

 

Κεφάλαιο 5

5.1, από το 5.2 τους ορισμούς 5.1 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 εκτός από 5.5.3, 5.6, 5.7, 5.8, (5.9 δεν το κάναμε), όλα τα προηγούμενα τα αντιμετωπίζουμε με τη μεθοδολογία της παραγράφου 5.10 και των διαστημάτων που δημιουργήσαμε στο Κεφάλαιο 4

Ενδεικτικές ασκήσεις

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.10, 5.18

 

Κεφάλαιο 6

6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Ενδεικτικές ασκήσεις

6.1, 6.2, 6.7, 6.14, 6.15, 6.16

 

 

Κεφάλαιο 7

7.1, 7.2, 7.3 εκτός από το 7.3.2, 7.4, 7.5 

Ενδεικτικές ασκήσεις

7.1, 7.2, 7.4, 7.7, 7.12

 

Από το βιβλίο των Κολυβά-Μαχαίρα Μπόρα -Σέντα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Θεωρία και Εφαρμογές      (1η Έκδοση)

 

Κεφάλαιο 1

1.1,  1.2,  από το 1.3 τις παραγράφους 1.3.3 1.3.5

Ενδεικτικές ασκήσεις

1.4 1.5, 1.14, 1.34, 1.38, 1.43, 1.47

 

Κεφάλαιο 2

2.1,   από το 2.2 τις παραγράφους 2.2.1  1) 2) 5)  2.2.2  2) 3),  από το 2.3 τα θεωρήματα 2.2  2.3 2.4 και 2.7,   2.4, 2.5

Ενδεικτικές ασκήσεις

2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.15, 2.25, 2.29, 2.32, 2.34

 

Κεφάλαιο 3

3.1, 3.2, 3.3 εκτός από το 3.3.2, 3.4 εκτός από τον ορισμό 3.19 και τις παρατηρήσεις που ακολουθούν

Ενδεικτικές ασκήσεις

3.2, 3.4

 

Κεφάλαιο 4

4.1, 4.3, 4.4, 4.5 εκτός από το δεύτερο μισό της σελ 187, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9

Ενδεικτικές ασκήσεις

4.1, 4.3, 4.4, 4.5

 

Κεφάλαιο 5

5.1, 5.3, 5.4, 5.5 εκτός από 5.5.3, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, όλα τα προηγούμενα τα αντιμετωπίζουμε με τη μεθοδολογία της παραγράφου 5.10 και των διαστημάτων που δημιουργήσαμε στο Κεφάλαιο 4

Ενδεικτικές ασκήσεις

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.10, 5.18

 

Κεφάλαιο 6

6.2, 6.3, 6.4, 6.5

Ενδεικτικές ασκήσεις

6.1, 6.2, 6.8, 6.14, 6.15, 6.17

 

 

Κεφάλαιο 7

7.1, 7.2, 7.3 εκτός από το 7.3.4, 7.4, 7.5 

Ενδεικτικές ασκήσεις

7.1, 7.2, 7.3, 7.7, 7.12

 


Από το βιβλίο των Παπαϊωάνου  Λουκά 

Εισαγωγή στη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

 

Κεφάλαιο 1

1.2,  1.3, 1.4, 1.5(όχι 1.21, 1.23, 1.25), 1.6 (μόνο 1.29, 1.30, 1.33, 1.34, 1.37, α., ε., ζ., ι.)

σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά κάποιες κατανομές οι οποίες παρουσιάζονται  πιο αναλυτικά στο κεφάλαιο 3

 

Κεφάλαιο 2

Όλο εκτός από 2.2.1 β. δ., 2.2.2., 2.2.3. α. (i) (ii) 2.12 γ.

Ενδεικτικές ασκήσεις

2.1, 2.2

 

Κεφάλαιο 3

Όλο. Απόδειξη μόνο για το Θεώρημα 3.1.

Ενδεικτικές ασκήσεις

3.5, 3.6, 3.14, 3.19, 3.22

 

Κεφάλαιο 4

4.1,  4.1.2,  4.2 τους ελέγχους υποθέσεων θα τους δούμε μέσα από τα διαστήματα εμπιστοσύνης των επόμενων παραγράφων, 4.2.2. Στοιχείο 1., 4.3 από την 4.3.6 όχι το Α και γενικά οι έλεγχοι με χρήση των αντίστοιχων διαστημάτων που κατασκευάζονται

Ενδεικτικές ασκήσεις

4.5, 4.9, 4.10, 4.13, 4.14, 4.19, 4.23

 

Κεφάλαιο 7

7.3.1, 7.5.1, 7.7

Ενδεικτικές ασκήσεις

7.4 (i)

 

Κεφάλαιο 8

Ενδεικτικές ασκήσεις

11, 13, 16, 20, 22, 23, 31, 37, 38.

 

 

Κεφάλαιο 5

5.1-5.11 

Ενδεικτικές ασκήσεις

5.3, 5.5, 5.6