Διαφάνειες για τη Βιοστατιστική

 

 

Παρουσίαση του Μαθήματος

 

Σημειώσεις Περιγραφική Στατιστική

Συμπλήρωμα

Δεδομένα Βάρους-Ύψους

 

Σημειώσεις για Στοιχεία Πιθανοτήτων

Συμπλήρωμα

 

Σημειώσεις για Κατανομές Τυχαίων Μεταβλητών

Συμπλήρωμα

 

Σημειώσεις για Κεντρικό Οριακό Θεώρημα

 

Σημειώσεις για Διαστήματα Εμπιστοσύνης

 

Σημειώσεις για Ελέγχους Υποθέσεων των παραμέτρων

Συμπλήρωμα

 

Σημειώσεις για Έλεγχο Χ2

 

Σημειώσεις για το Γραμμικό Μοντέλο