Εργαστήριο Βιοστατιστική


Για να περάσετε το μάθημα της Βιοστατιστικής τώρα ή τον Σεπτέμβριο πρέπει:
1. ΒΕ(Βαθμός Εργαστηρίου)>=5
2. Βαθμός Βιοστατιστική=0.3*ΒΕ+0.7*(Βαθμός γραπτής εξέτασης)>=5

Εάν δεν επιτύχετε, τότε "κρατάτε" είτε ΒΕ>=5 είτε Βαθμό γραπτής εξέτασης>=5 μέχρι να τα επιτύχετε και τα δύο.


Σημειώσεις Εργαστήριο 1ο


Σημειώσεις Εργαστήριο 2ο


Σημειώσεις Εργαστήριο 3ο


Σημειώσεις Εργαστήριο 4ο


Σημειώσεις Εργαστήριο 5ο


Σημειώσεις Εργαστήριο 6ο