Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών (2014-2017):

 • Ανώτερα Μαθηματικά με συστήματα συμβολικών υπολογισμών

 • Ειδική θεωρία σχετικότητας

 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

 • Μετασχηματισμός Fourier, κατανομές και εφαρμογές

 • Μαθηματική Φυσική (μεταπτυχιακό)

 • Μαθηματικά - Τμήμα Βιολογίας

 • Μαθηματικά ΙΙ - Γεωλογία

 • Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου:

 • Απειροστικός Λογισμός για Πληροφορική ΙΙ (2012-2013)

 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (2012-2013)

 • Μαθηματικά Ι (2012-2013)

 • Μαθηματικά με Υπολογιστές (2011-2012)

 • Εισαγωγικά Μαθηματικά ΙΙ (2011-2012)

 • Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική (2011-2012)

 • Απειροστικός Λογισμός Ι (2011-2012)

 • Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων στα Τμήματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης:

 • Εφαρμοσμένη Άλγεβρα (2009-2010)

 • Άλγεβρα (2008-2009)

 • Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών I (2008-2009)

 • Γραμμική Άλγεβρα II (2007-2008)