Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις - Ι (Τμήμα Β)

Ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος
ΔΕ
ΤΡ 09:00 - 11:00 (ΑΘΕ 2) (παρ.)
ΤΕ 12:00 - 13:00 (ΑΘΕ 2) (παρ.)
ΠΕ
ΠΑ 11:00 - 13:00 (ΑΘΕ 2) (παρ./ασκ.)

Εβδομαδιαίο ημερολόγιο της ύλης του μαθήματος:Αξιολόγηση: Ο βαθμός θα προκύψει από μια τελική γραπτή εξέταση (κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου).