ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
University_Logo UNIVERSITY OF PATRAS
DEPARTMENT OF MATHEMATICS
DIVISION OF APPLIED ANALYSIS

Σπύρος Ν. Πνευματικός

Καθηγητής Μαθηματικών

Πανεπιστημίου Πατρών

Spyros N. Pnevmatikos

Professor of Mathematics

University of Patras

spn@math.upatras.gr,             spn@eduscience.gr

Βιβλία - Μονογραφίες

INTRODUCTION A LA GEOMETRIE ALGEBRIQUE REELLE
Publ. Mathématiques Université Dijon, 1977

DIVISIONS DANS L' ANNEAU DES FONCTIONS DIFFERENTIABLES
Publ. Mathématiques Université Dijon, 1978

SINGULARITES EN GEOMETRIE SYMPLECTIQUE
Publ. Mathématiques Université Dijon, 1979ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΣΗΣ
René Thom - (Mετάφραση στα Ελληνικά)
Επιστημονικές Εκδόσεις Γ.Α. Πνευματικού, 1985

TA MONAXIKA KYMATA
Στέφανου Πνευματικού - (Επιμέλεια Έκδοσης)
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1990

ΤΑΞΗ & ΧΑΟΣ
Επιστημονικές Εκδόσεις Γ.Α. Πνευματικού, 1990

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ
στο Δακτύλιο των Αναλυτικών Συναρτήσεων

Σειρά Επιστημονικών Μονογραφιών Erasmus
"Μαθηματικά & Θεμελιώδεις Εφαρμογές", 1990

ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ
Θεμελιώδεις Έννοιες της Γενικής Τοπολογίας

Επιστημονικές Εκδόσεις Γ.Α. Πνευματικού, 2002

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Επιστημονικές Εκδόσεις Γ.Α. Πνευματικού, 2006

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Από τη Λογική του Αριστοτέλη στη λογική
του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Έκδοση Κέντρου Παιδείας Επιστημών, 2010