ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
University_Logo UNIVERSITY OF PATRAS
DEPARTMENT OF MATHEMATICS
DIVISION OF APPLIED ANALYSIS

Σπύρος Ν. Πνευματικός

Καθηγητής Μαθηματικών

Πανεπιστημίου Πατρών

Spyros N. Pnevmatikos

Professor of Mathematics

University of Patras

spn@math.upatras.gr,             spn@eduscience.gr

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ


ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

(Προπτυχιακό μάθημα 5ου Εξαμήνου)

Διδασκαλία του μαθήματος:
Δευτέρα: Ώρα 14.00-17.00, Αμφιθέατρο ΑΑ
Τρίτη: Ώρα 14.00-16.00, ΑΘΕ12

Σπουδαστήριο Μηχανικής (Αίθουσα 159):
Οι φοιτητές του μαθήματος μπορούν να συζητούν τις απορίες τους με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στους οποίους έχουν ανατεθεί τα φροντιστήρια μετά από συνεννόηση μαζί τους.