ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
University_Logo UNIVERSITY OF PATRAS
DEPARTMENT OF MATHEMATICS
DIVISION OF APPLIED ANALYSIS

Σπύρος Ν. Πνευματικός

Καθηγητής Μαθηματικών

Πανεπιστημίου Πατρών

Spyros N. Pnevmatikos

Professor of Mathematics

University of Patras

spn@math.upatras.gr,             spn@eduscience.gr

Μαθήματα - Διδασκαλία

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
(Προπτυχιακό μάθημα 5ου Εξαμήνου)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
(Προπτυχιακό μάθημα 6ου Εξαμήνου)

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
(Προπτυχιακό μάθημα 7ου Εξαμήνου)

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
(Προπτυχιακό μάθημα 8ου Εξαμήνου)

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ
(Προπτυχιακό μάθημα 4ου Εξαμήνου)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
(Προπτυχιακό μάθημα 8ου Εξαμήνου)

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
(Μεταπτυχιακό μάθημα Α' Εξαμήνου)

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
(Μεταπτυχικό μάθημα A' Εξαμήνου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι
(Μεταπτυχικό μάθημα Β' Εξαμήνου)

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΧΑΟΣ
(Μεταπτυχικό μάθημα Γ' Εξαμήνου)