ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
University_Logo UNIVERSITY OF PATRAS
DEPARTMENT OF MATHEMATICS
DIVISION OF APPLIED ANALYSIS

Σπύρος Ν. Πνευματικός

Καθηγητής Μαθηματικών

Πανεπιστημίου Πατρών

Spyros N. Pnevmatikos

Professor of Mathematics

University of Patras

spn@math.upatras.gr,             spn@eduscience.gr