Λαογραφικά στοιχεία της Αβδέλλας.

 

Αδελφοί Μανάκια

 

       

Αβδέλλα Μάης 1905:                             Αβδέλλα 1905: Ο τρανός

    σκηνή από την πρώτη                         χορός στη Μπουμπουάνια, απ΄

ταινία των Μανάκια                                   την ταινία των Μανάκια:

με τίτλο: «Υφάντρες».                               «Ήθη και έθιμα της

                                                                    Μακεδονίας»

 

     

Αβδελλιώτισσες χορεύουν                    Το πανηγύρι του Αη

στη Μπουμπουάνια. Από την                Σωτήρα, απ΄την ταινία

την ταινία των Μανάκια:                       των Μανάκια: «’Ηθη και

«Ήθη και έθιμα της                                έθιμα της Μακεδονίας».

Μακεδονίας»                                            Μακεδονίας».

 

     

Αβδέλλα 1912: Αβδελλιώτες                Αβδελλιώτες στο δρόμο

στο πανηγύρι της Παναγίας,                  για τα χειμαδιά από την

ποζάρουν στον Άγιο                                Αβδέλλα.

Αθανάσιο, Αβδέλλας.                                                         

 

«Τσοπανάκος ήμουνα,

προβατάκια έβοσκα.»

 

     

Εξ αριστερών διακρίνονται:                            Εξ αριστερών διακρίνονται:

Π. Σιασιαμούτης, Αθ. Κατσώχης,                    Αθ. Κατσώχης, Δ. Αθ. Σιαφαρίκας,

Τ. Μπαζούκης, Ν. Πλιάτσικας,                        Σ. Κατσιοπέρης, Π. Σιασιαμούτης,

Σ. Κατσιοπέρης, Δ. Ι. Σιαφαρίκας,            Δ. Ι. Σιαφαρίκας, Ν. Πλιάτσικας,

Δ. Αθ. Σιαφαρίκας.                                             Τ. Μπαζούκης.

 

 

Ο πατέρας μου   

Δημήτριος Αθ.

Σιαφαρίκας.

(1914-1996)

 

Ο τρίτος εξ’ αριστερών είναι ο παππούς μου (εκ μητρός) Παύλος Νώτας