Τοπία από την Αβδέλλα.

 

                 

 

                        

 

                   

 

               

 

                 

 

 

   Δρακόλιμνη Φλέγγας      Λίμνη Μετσόβου