Η Αβδέλλα στις αρχές του 21ου αιώνα.

 

   

 

Φωτογραφίες από τον οικοτουριστικό οδηγό της Αβδέλας