Η Αβδέλλα στη δεκαετία 1920 - 1930.

 

Αβδέλλα 6 Αυγούστου 1928

στον Άγιο Σωτήρα.