ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ

 

WELCOME TO PROFESSOR Dr., Dr.h.c

PANAYIOTIS SIAFARIKAS' WEB PAGE

 

BENVENUTO ALLA PAGINA ELETTRONICA

DEL PROFESSORE Dr., Dr.h.c SIAFARIKAS

 

Πάτρα, Ιούλιος 2007

Αβδέλλα, Απρίλιος 1981

 

Επιλογή γλώσσας - Choose language – Scelta di lingua

                                   

Τελευταία ενημέρωση                   Last update                      Ultimo cambiamento

17 – 01 – 2010                         17 – 01 – 2010                       17 – 01 – 2010