ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Όνοµα: Ιωάννα
Επώνυµο: Μαµωνά-Downs
Τόπος Γεννήσεως: Λίµνη Χαλκίδος, Εύβοια
Έτος Γεννήσεως: 18/3/1953
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµη
Διεύθυνση: Mειλίχου 145, 264 42 Πάτρα
Τηλ: 2610 423487
Ε-mail: mamona@upatras.gr

Σπουδές στα κατωτέρω Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

1965-1971: Γυµνάσιο Λίµνης- Ευβοίας, τελευταίο έτος στο 9ο Γυµνάσιο
Αθηνών.

1971-1976: Πανεπιστήµιο Πατρών, Φυσικοµαθηµατική Σχολή, Τµήµα

Μαθηµατικών.

1976-1978: Πανεπιστήµια Στοκχόλµης και Ουψάλας (Μαθήµατα

Σουηδικής Γλώσσας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων).

1983-1984: Πανεπιστήµιο του Reading, Παιδαγωγική Σχολή, Reading, England.

1984-1987: Πανεπιστήµιο του Southampton, Μαθηµατική Σχολή, Southampton, England.

Αποκτηθέντα Πτυχία

1. Πτυχίο του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, 1976.

2. M.Sc (Master of Sciences) της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστηµίου

Reading, England,1984.

3. Ph.D (Διδακτορικό Δίπλωµα) της Μαθηµατικής Σχολής του

Πανεπιστηµίου του Southampton, England, 1987.

Υποτροφίες

1983-1986: Από το πρόγραµµα Τεχνικής Βοήθειας του Υπουργείου Εθνικής

Οικονοµίας.

1985: Επιστηµονική Επιδότηση από το Ίδρυµα Σκυλίτση του Λονδίνου (Οργανισµός που ιδρύθηκε στη µνήµη του Ελευθερίου και της Έλενας Βενιζέλου).

1986-1987: Ερευνητική Υποτροφία από το Πανεπιστήµιο του Southampton, England.

2001-2002: Υποτροφία Fulbright για το Πανεπιστήµιο του Berkeley των

Ηνωµένων Πολιτειών.

Διατριβές

1. «A Review of the Inclusion of Work on Number Systems in School Mathematics with Particular Reference to the Syllabuses of Some Examination Boards and the S.M.P. Course in England» (M.Sc. dissertation).

2. «Students’ Interpretations of Some Concepts of Mathematical Analysis» (Ph.D.dissertation).

Επαγγελµατική Σταδιοδροµία – Aκαδηµαϊκές θέσεις

1978-1982: Καθηγήτρια Μαθηµατικών στα ακόλουθα Σχολεία:

1. Ε’ Τεχνικό Λύκειο, Παν. Κυριακού 24, Αµπελόκηποι,
Αθήνα.
2. 11ο Λύκειο Αθηνών, Μαράσλειο.

1981-1982: Τοποθέτηση στο Υπουργείο Παιδείας ως Σύµβουλος στη

Διεύθυνση Λαϊκής Επιµόρφωσης.

1987-1988: Γυµνάσιο Άνω Λιοσίων, Φιλιατρών 19, Αθήνα.

1988-1990: Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια-Επισκέπτρια Λέκτορας Learning Research and Development Center, University of Pittsburgh καi Μαθηµατικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Pittsburgh PA., U.S.A.

1990-1991: Επισκέπτρια Ερευνήτρια (Visiting Scholar) στο Πανεπιστήµιο του Southampton, England.

1992-1993: Λέκτορας (εκλεγείσα Επίκουρος Καθηγήτρια τον Ιούνιο του

1993) στο Πανεπιστήµιο της Κύπρου (Τµήµα Επιστηµών της
Αγωγής).

1993-1998: Επίκουρος Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (Τµήµα

Διεθνών Ευρωπαϊκών-Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών).

1993-1996: Επισκέπτρια Καθηγήτρια (µε το νόµο 407) στο Δηµοκρίτειο

Πανεπιστήµιο Θράκης (Τµήµα Παιδαγωγικό).

1998-2005: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

(Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής).

2001-2002: Επισκέπτρια Ερευνήτρια (Visiting Scholar) στο Πανεπιστήµιο

Berkeley των Ηνωµένων Πολιτειών.

2005-2011: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τµήµα Μαθηµατικών-

Πανεπιστήµιο Πατρών).

2011-... Καθηγήτρια (Τµήµα Μαθηµατικών-Πανεπιστήµιο Πατρών).

Διδακτικό Έργο: Αυτόνοµο

(Σηµασία Δεικτών: Π. Μ. (Προπτυχιακό Μάθηµα), Μ. Μ. (Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα) , M. Δ. (Επίπεδο Διδακτορικού).

1. Remedial Courses in Mathematics. University of Pittsburgh, Dept. of

Mathematics, 1988-1989, (Π. Μ.).

2. Πρωτοµαθηµατικές Έννοιες. Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τµήµα

Επιστήµων Αγωγής, 1992-1993, (Π. Μ.).

3. Βάσεις και Βασικές Έννοιες των Μαθηµατικών. Πανεπιστήµιο

Κύπρου, Τµήµα Επιστηµών Αγωγής, 1992-1993, (Π. Μ.).

4. Μαθηµατικά Ι. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών, 1993-1998, (Π. Μ.).

5. Μαθηµατικά ΙΙ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών, 1993-1998, (Π. Μ.).

6. Πιθανοθεωρία-Στατιστική. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τµήµα

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών,
1993-1998, (Π. Μ.).

7. Θεµελιώδη Μαθηµατικά. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τµήµα

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, 1997-2005, (Π. Μ.).

8. Πιθανοθεωρία-Στατιστική Ι. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τµήµα

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, 1999-2005, (Π. Μ.).

9. Εννοιολογική Ανάπτυξη των Μαθηµατικών και Λογική Σκέψη, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, 2000-2005, (Π. Μ.).

10. Τα Μαθηµατικά στη Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση. Πανεπιστήµιο

Μακεδονίας, Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,
2000- 2005, (Π. Μ.).

11. Θέµατα Μαθηµατικής Παιδείας I. Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα

Μαθηµατικών, 2005- σήµερα, (Π. Μ.).

12. Mαθηµατικά I. Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Γεωλογίας, 2005-

2006, (Π. Μ.).

13. Πραγµατική Ανάλυση I, Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα

Μαθηµατικών, 2006- σήµερα, (Π. Μ.).

14. Γνωστική Ψυχολογία. Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Μαθηµατικών,

2007-2008, 2008-2009, (Μ. Μ.).

15. Eπίλυση Προβλήµατος – Απόδειξη. Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα

Μαθηµατικών, 2009- σήµερα, (Μ. Μ.).

Διδακτικό Έργο : Συµµετοχή

1. Mathematical Cognition. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Learning Research and Development Center, University of Pittsburgh, 1988-1990, (Μ. Μ.)

2. Πολιτική Ανάλυση και Συµπεριφορά. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Τµήµα

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδων,1994-
1995, (Π. Μ.)

3. Ερευνητικά Θέµατα Διδακτικής Μαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Πατρών,

Τµήµα Μαθηµατικών, εαρινό εξάµηνο 2007, (Μ. Δ.).

4. Θεµελιώδη Μαθηµατικά από Ανώτερη Σκοπιά. Πανεπιστήµιο Πατρών,

Τµήµα Μαθηµατικών, 2009- σήµερα, (Μ. Μ.).

5. Γνωστικές και Κοινωνικές Διαστάσεις της Μαθηµατικής Παιδείας.

Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Μαθηµατικών, 2010 – ως σήµερα, (Μ.
Μ.).

Eπίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωµατικών Εργασιών (Master) και

Διδακτορικών Διατριβών (PhD):

2006 -2008: I. Παπαδόπουλος: «Τεχνικές Επίλυσης Προβλήματος με τη συμβολή της τεχνολογίας για την ενίσχυση της έννοιας του εμβαδού», (PhD).

2008-... : Φ. Μεγάλου: «Η µάθηση και η διδασκαλία των

Μαθηµατικών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση», (θεµατική περιοχή),
«Η µελέτη του ορίου πραγµατικών συναρτήσεων δύο µεταβλητών», (θέµα), διδακτορική διατριβή σε εξέλιξη.

2012-...: Α. Πούλος: «Η δηµιουργία προβλήµατος», (θεµατική περιοχή), διδακτορική διατριβή σε εξέλιξη.

2009-2010: Α. Βλάχος: «Η χρήση της Τεχνολογίας στη διδασκαλία της Ανάλυσης», Διατριβή Master.

2011-2012: Γ. Μπατέλης: «Πολλαπλές προσεγγίσεις επίλυσης προβλήµατος: κριτικός σχολιασµός µιας εφαρµογής στην τάξη», Διατριβή Master.

2012-2013: Π. Μάντζαρης: «“Τα σχολικά βιβλία µαθηµατικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και η επίδρασή τους στην κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών: η περίπτωση του ορίου πραγµατικής συνάρτησης”, Διατριβή Master.

Υπηρεσιακό-Διοικητικό Έργο

1981-1982: Τοποθέτηση στο Υπουργείο Παιδείας ως σύµβουλος στη διεύθυνση Λαϊκής Επιµόρφωσης.

1995-1996: Εξετάστρια στις Εξετάσεις Μετεγγραφών Εξωτερικού- Εσωτερικού στο µάθηµα «Μαθηµατικά» (Εποπτεία Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης).

1996-2004: Εξετάστρια στο Ι.Κ.Υ. (Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών) στο αντικείµενο Διδακτική των Μαθηµατικών (στις εξετάσεις του 1997 επίσης, στο αντικείµενο Μαθηµατικά-Στατιστική ως µέρους των Ποσοτικών Μεθόδων).

1998-2004: Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου

Μακεδονίας.

1999: Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας στα πλαίσια της CRE (Institutional Evaluation Program).

1997-2004: Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης της Περιουσίας του

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.

2000-2005: Μέλος της τριµελούς Επιτροπής Εποπτείας του Πειραµατικού Σχολείου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.

2007- σήµερα: Διευθύντρια του Τοµέα ΠΙΦΜ, και εποµένως Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Πατρών καθώς και Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος.

2009 – σήµερα: Μέλος της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Πατρών.

2011-σήµερα: Μέλος της Οµάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης του

Τµήµατος Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Πατρών.

Μέλος Εταιρειών

Ελληνικές Εταιρείες : Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία.

Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος.
ΈΈνωση Ερευνητών Διδακτικής των
Μαθηματικών, (της ΕΝΕΔΙΜ).

International Societies: PME (International Psychology of Mathematics

Education)
ICMI (International Commission of
Mathematical Ιnstruction)
ΕRME (European Research in Mathematics
Education) Κρίση Άρθρων υποβεβληµένων σε: Ελληνικά Περιοδικά:

1. Ευκλείδης Γ’.

2. Ερευνητική Διάσταση της Διδακτικής των Μαθηµατικών.*

3. Παιδαγωγική Επιθεώρηση.

4. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηµατικών (Περιοδικό της ΕΝΕΔΙΜ).

Διεθνή Περιοδικά:

1. Educational Studies in Mathematics.

2. Journal for Research in Mathematics Education.

3. Journal of Mathematical Behaviour.

4. Journal of Mathematics Teacher Education.

5. Ιnternational Journal of Mathematics Education in Science and

Technology.

6. Mathematical Thinking and Learning.

7.Themes in Education.*

(*Και τα δύο αυτά περιοδικά δεν εκδίδονται πλέον.)

Διεθνή Συνέδρια των Ενώσεων :

1. E.R.M.E (Conference of European Research in Mathematics Education).

2. I.C.M.Ε(International Commission on Mathematical Education).

3. P.M.E. International (Psychology of Mathematics Education).

4. I.C.T.M. (International Conference on the Teaching of Mathematics at the

Undergraduate level).

5. Mediterranean Conference of Mathematical Education.

Ελληνικά Συνέδρια :

1. Πανελλήνια Συνέδρια της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας.

2. Πανελλήνιο Συνέδριο : Διδακτική των Μαθηµατικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση (2001).

3. Πανελλήνια Συνέδρια της Eνωσης Ερευνητών της Διδακτικής

Μαθηµατικών, (ΕΝΕΔΙΜ).

Μέλος στο Editorial Board (Επιστηµονική Επιτροπή) των περιοδικών:

1. Mathematical Thinking and Learning.

2. Didactica Mathematicae.

3. ΈΈρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, (περιοδικό της της

ΕΝΕΔΙΜ).

Προσκεκληµένες Οµιλίες

Μάρτιος 1988:

Διάλεξη σε Καθηγητές των Μαθηµατικών Λυκείων του Πειραιά µε θέµα:
«Διαίσθηση στα Μαθηµατικά».

Μαΐος 1988:

Σειρά Διαλέξεων στο Μαθηµατικό Ινστιτούτο του Πανεπιστηµίου της Βαρσοβίας και την Ανώτερη Σχολή Παιδαγωγικής της Κρακοβίας µε επίσηµη πρόσκληση της Πολωνικής Ακαδηµίες Επιστηµών.

Ιούλιος 1990:

Κεντρική Οµιλία (Plenary Speaker) στο Διεθνές Συµπόσιο για την Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηµατικών. Universidad Autonoma del Estado de Mexico, µε θέµα: ‘The Didactics of Calculus’.

Μάρτιος 1993 :

Σεµινάριο στο Μαθηµατικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου της Κύπρου µε θέµα: “Standard Real Analysis or Non-Standard Analysis: a Didactical Question”.

Μάρτιος 1996:

Σεµινάριο στο Μαθηµατικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα: “Η Συναρτησιακότητα στο Θεµελιώδες Θεώρηµα του Λογισµού: Προβλήµατα των φοιτητών”.

Οκτώβριος 1999:

Κεντρική Οµιλία στην συνάντηση για τη διδασκαλία της Ανάλυσης στο Μαθηµατικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε θέµα: “Όταν µη Φορµαλιστικές Διδακτικές Προσεγγίσεις οδηγούν στη Μαθηµατική Αυστηρότητα: Η περίπτωση της παραγώγου”.

Απρίλιος 2000:

Διάλεξη στο Μαθηµατικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών “Οι Αντιλήψεις των Φοιτητών, Διδασκόντων και Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηµατικών για τα Μαθηµατικά στο Πανεπιστήµιο”. Στα πλαίσια του Συνεδρίου µε θέµα “Τα Μαθηµατικά στην Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση”.

Ιούλιος 2002:

Κεντρική Ομιλία (Plenary Speaker) στο I.C.T.M. II (International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate level) με θέμα: “Accessing Knowledge for Problem Solving”.

Φεβρουάριος 2003:

Διάλεξη στο Παράρτηµα της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας της Πάτρας
µε θέµα: “Η Νοερή Επιχειρηµατολογία στα Μαθηµατικά”.

Ιούλιος 2004:

Invited ‘Team Chair’ and Introductory Speaker of the Topic Study Group
‘Problem Solving in Mathematics Education’, ICME-10 Copenhagen- Denmark.

Φεβρουάριος 2005

Invited ‘Group Leader’ of the Working Group 14 on ‘Advanced Mathematical Thinking’ in the Fourth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, (Sant Feliu de Guixols, Spain).

Φεβρουάριος 2007

Invited ‘Group Leader’ and Introductory Speaker of the Working Group 14 on
‘Advanced Mathematical Thinking’ in the Fifth Congress of the European
Society for Research in Mathematics Education, Larnaka, Cyprus.

Mάρτιος 2007

Διάλεξη στο Παράρτηµα της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας της Πάτρας
µε θέµα: «AMT και Tοπικές και Kαθολικές Προοπτικές στην Eπίλυση
Προβλήµατος».

Μάϊος 2008

«H Απόδειξη του ‘Προφανούς’», Προσκεκληµένη οµιλία, 12 Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηµατικής Ανάλυσης, Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο, Τµήµα Μαθηµατικών.

Ιούλιος 2008

Invited ‘Team Chair’ and Introductory Speaker of the Topic Study Group
‘The Teaching and Learning of Advanced Mathematical Topics’, ICME-11
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.

Φεβρουάριος 2009

Invited ‘Co-Chair’ of the Working Group 14 on ‘Advanced Mathematical Thinking’ in the sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Lyon, France.

Μάρτιος 2009

Προσκεκληµένη οµιλία στο Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Iωαννίνων µε θέµα «Διαφορές του Λογισµού και της Πραγµατικής Ανάλυσης από τη σκοπιά της Διδακτικής».

Απρίλιος 2009

Διάλεξη στο Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Πατρών στα πλαίσια του ερευνητικού σεµιναρίου µε θέµα «Πραγµατική Ανάλυση 1: Το αγαπηµένο bête noire των φοιτητών».

Απρίλιος 2010

Κεντρική Ομιλία (Plenary Speaker) στο International Research Meeting on the Communication in Mathematics Education at the Universidade Nova De Lisboa με θέμα: “On the Communication of Proof”

Mάϊος 2010

Διάλεξη στο Παράρτηµα της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας της Πάτρας
µε θέµα: «Μετάβαση από τη Β/θµια στην Γ/θµια Εκπαίδευση».

Απρίλιος 29-Μαΐος 3, 2012

Προσκεκληµένη µέλος στο στρογγυλό τραπέζι µε θέµα “Mutual expectations of mathematicians & mathematics educators” στο συνέδριο “Mathematics 7
Mathematics Education: Searching for Common Ground”. Ben Gurion
University of the Negev, Israel.

Mάρτιος 2013

Διάλεξη στο Παράρτηµα της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας της Πάτρας
µε θέµα: «Η Δηµιουργία Προβλήµατος (Problem Posing) ως µαθηµατική
δραστηριότητα οργανικά ενταγµένη στην επίλυση προβλήµατος.»

Ευρύτερη Επιστηµονική Δραστηριότητα

1978-1982:

Μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας για τη αναµόρφωση του Αναλυτικού Προγράµµατος των Μαθηµατικών στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση.

1981-1982:

Διοργάνωση Σεµιναρίων του Υπουργείου Παιδείας στα πλαίσια της Λαϊκής Επιµόρφωσης (Αλφαβητισµός-Αριθµητισµός) και συµµετοχή σε αυτά (Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα).

Χειµερινό Εξάµηνο 1990:

Παρακολούθηση των Σεµιναρίων µε τίτλο «Human Problem Solving» του καθηγητή Herbert Simon (Βραβείο Νόµπελ) στο Carnegie Mellon University, Pittsburgh.

Χειµερινό Εξάµηνο 2002:

Συµµετοχή και παρουσίαση της ερευνητικής µου δουλειάς στην ερευνητική οµάδα ‘Functions Group’ of the Graduate School of Education του Πανεπιστηµίου του Berkeley.

2008- σήµερα

Μέλος του Board του ‘J. Kaput Center for Research and Innovation in
Mathematics Education’ . University of Massachusetts Dartmouth.

Ερευνητικό Πρόγραµµα

Απρίλιος-Μάιος 1998:

Επιστηµονική Υπεύθυνη και κύρια εισηγήτρια του έργου : ΕΠΕΑΕΚ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ µε θέµα: Σύγχρονες Κατευθύνσεις Εµπλουτισµού της Μαθηµατικής Παιδείας. (Σ.Κ.Ε.Μ.Π).

Eρευνητικά Eνδιαφέροντα

I. Eννοιακές εικόνες (Concept images) των θεµελιωδών εννοιών της Πραγµατικής Aνάλυσης, όπως: όριο πραγµατικών ακολουθιών / συναρτήσεων µίας ή δύο µεταβλητών, ακολουθίας γεωµετρικών αντικειµένων. Συµφιλίωση των συνολοθεωρητικών κατασκευών supremum - infimum µε τις διαισθητικές δυναµικές προσεγγίσεις που έχουν οι φοιτητές για τις οριακές διαδικασίες. Η κατανόηση των συνόλων και των συναρτήσεων ως τυπικών µαθηµατικών αντικειµένων από τους φοιτητές. Ιδιαίτερα η κατανόηση του R.
II. Mελέτη των λεπτών διαφοροποιήσεων της Eπίλυσης Προβλήµατος και της Aπόδειξης στα Mαθηµατικά. Η µοντελοποίηση της διαισθητικής ή νοερής επιχειρηµατολογίας σε αναγνωρίσιµα µαθηµατικά σχήµατα. Δηµιουργία συναρτήσεων, µε έµφαση στις αµφιµονοσήµαντες συναρτήσεις, ως εργαλείων για την επίλυση προβληµάτων. H Δηµιουργία Προβλήµατος (Problem Posing).
III. H µελέτη της Προχωρηµένης Mαθηµατικής Σκέψης (Advanced Mathematical Thinking), δηλαδή η διερεύνηση των τρόπων σκέψης όταν µαθαίνουµε και δουλεύουµε στα µαθηµατικά στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ζητήµατα µετάβασης από τη Ββάθµια στη Γβάθµια Εκπαίδευση. Η εξέταση των µαθηµατικών εννοιών / τεχνικών
των οποίων ο ρόλος διαπερνά τις διάφορες μαθηματικές θεωρίες
και εκείνων που συνδέονται περισσότερο με μία ειδική μαθηματική θεωρία. Η κατανόηση από τους φοιτητές ποιά θεωρήματα είναι
‘κεντρικά’ και ποιών ο ρόλος είναι υποβοηθητικός. Η διατήρηση στο µυαλό των φοιτητών των θεωρηµάτων / αποδείξεων και η δυνατότητα εφαρµογής τους. Η αντίληψη της Mαθηµατικής Δοµής, (κατανόηση Τοπικών / Ολικών Δοµών στην πορεία της µαθηµατικής δραστηριότητας).

Σηµείωση

Το αντικείµενο της Μαθηµατικής Παιδείας δεν είναι πρόσφορο για αυστηρό διαχωρισµό σε ειδικές περιοχές. Παρόλα αυτά δίνω µια κατηγοροποίηση των εργασιών βάσει των τριών παραπάνω κατηγοριών. Συχνά το περιεχόµενο µιας εργασίας µπορεί να συσχετισθεί και µε µία δεύτερη κατηγορία. Οι αριθµοί παραπέµπουν στην αρίθµηση του δηµοσιευµένου έργου όπως παρατίθεται παρακάτω.

Κατηγορία I

Οι εργασίες με αριθμό: 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 22, 39, 45, 47, 53,
56.

Κατηγορία II

Οι εργασίες με αριθμό: 2, 5, 6, 11, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31,
33, 41, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 54.

Κατηγορία III

Οι εργασίες με αριθμό: 9, 13, 14, 17, 19, 28, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 46,
55.

Δηµοσιευµένο έργο µετά από κρίση

[Οι εργασίες που παρατίθενται µε το σύµβολο δηµοσιεύθηκαν µετά την
µετακίνησή µου στο Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, (Ιούνιος 2005).]
1. Mamona, J. (1990). «Sequences and Series – Sequences and Functions: Students’ Confusions», International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, Vol. 21, No 2, (p.p. 333-337).
2. Silver, E. & Mamona, J. (1988). «Problem Posing by Middle School Mathematics Teachers». In C. A. Maher, G.A. Goldin & R.B. Davis (Eds), Proceedings of the 11th Annual Meeting of the PME-NA (I p.p. 263-269). New Brunswick, NJ.
3. Mamona-Downs, J. (1990). «Calculus-Analysis: A Review of recent Educational Research», in R. Cantoral, F. Cordero, R.M. Farfan. C. Imaz (Eds.), Calculus-Analysis in Mathematical Education Research (p.p. 11-36), Editions of Universidad Autonoma del Estado de Mexico.
4. Mamona-Downs, J. (1990). «Pupils’ Interpretations of the Limit Concept; A Comparison Study between Greeks and English». In G. Booker, P. Cobb & T. N. de Mendicuti (Eds.), Proceedings of the 14th Annual Conference of the P.M.E. International (I p.p. 69-76), Mexico.
5. Silver, E. & Mamona, J. (1990). «Stimulating Problem Posing In Mathematics Instruction through Open Problems and ‘What –If- Nots’ », in G. Blume and M.K. Heid (Eds), Implementing New Curriculum and Evaluation Standards, (p.p. 1-7). University Park, PA: Pennsylvania Council of Teachers of Mathematics.

6. Mamona-Downs, J. (1993). «On Analysing Problem Posing». In I.

Hirabayashi, N. Nohda, K. Shigematsu & Fou-Lai Lin (Eds.), Proceedings of the 17th Annual Conference of the P.M.E. International (III p.p. 41-48), Tsukuba, Japan.
7. Patronis, T. & Mamona-Downs, J. (1994). «On Students’ Conceptions of the Real Continuum». In J. da Ponte & J. Matos (Eds), Proceedings of the 18th Annual Conferences of the P.M.E. International (I, p. 63), University of Lisboa, Portugal.

8. Μαµωνά-Downs, I. (1994). «To Εµβαδόν και το Θεµελιώδες Θεώρηµα του Λογισµού». Πρακτικά 11 Συνεδρίου της ΕΜΕ, Κέρκυρα, σελ. 158-

165.
9. Downs, M. & Mamona-Downs, J. (1995). «Matrices – a Case of Abstraction», International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, Vol. 26, No 2, (p.p. 267-271).
10. Mamona-Downs, J. & Downs, M. (1995). «Common Sense, Area and the Fundamental Theorem of Calculus». In Christine Keitel (Chief Editor) Mathematics (Education) and Common Sense. Proceedings of the CIEAEM 47 Conference (p.p. 166-170), Freie Universitat Berlin, Germany.
11. Silver, E., Mamona-Downs, J. et al. (1996). «Posing Mathematical Pro- blems: An exploratory Study», Journal for Research in Mathematics Education, Vol. 27, No 3, (p.p. 293-309) (submitted 1995).

12. Mamona-Downs, J. (1996). «On the Notion of Function». In L. Puig & A. Gutierrez (Eds.) Proceedings of the 20th Annual Conference of the P.M.E. International, University of Valencia, Spain (III p.p. 321-328).

13. Mαµωνά-Downs, I. (1997). “Ο ρόλος της µεταβλητής στην αναγνώριση των συναρτήσεων”. Ερευνητική διάσταση της Διδακτικής των Μαθηµατικών, Τεύχος 2, (σ.73-95).

14. Mamona-Downs, J. (1997). «Students Dependence on Symbolic Va- riables in Functions». In Er. Pehkonen (Ed.) Proceedings of the 21st Annual Conference of the P.M.E. International, University of Helsinki, Lahti, Finland (I p. 245).

15. Mamona-Downs, J. & Downs, M. (1999). “Reinforcing Teachers’ Understanding of Limiting Processes by Considering Sequences of Plane Figures”. In O. Zaslavsky (Ed.) Proceedings of the 23rd Annual Conference of the PME International, (I p. 356), Haifa, Israel.
16. Downs, M. and Mamona-Downs, J. (2000). “On Graphic Representation of Differentiation of Real Functions”. Themes in Education Vol. 1 (2), (p.p. 173-198).

17. Joanna Mamona-Downs (2001) “The contrasting and converging needs in conceptualization and in applying techniques at collegiate level mathematics, with attending attitudes”. University of California, Berkeley (Technical Report).

18. Mamona-Downs, J. (2001). “Letting the Intuitive bear on the Formal; a Didactical Approach for the Understanding of the Limit of a Sequence”. Educational Studies in Mathematics, Vol. 48 (2-3), (p.p. 259-288).
19. Mamona-Downs, J. & Downs, M. (2002). “Advanced Mathematical Thinking with a special reference to Reflection on Mathematical Structure”. In Lyn English (Chief Ed.) Handbook of International Research in Mathematics Education, Lawrence Erlbaum Ass., N. J. (p.p.
165 – 195).

20. Mamona-Downs, J. (2002). “Accessing Knowledge for Problem

Solving”. Plenary Lecture in the Proceedings of the 2nd International
Conference on the Teaching of Mathematics (at the undergraduate level), (electronic form), Hersonissos, Crete.
21. Mamona-Downs, J. & Downs, M. (2002). “Promoting students’ awareness in applying bijections in enumeration tasks”, in A. Cockburn, E. Nardi (Eds.) Proceedings of the 26rd Annual Conference of the PME International, (I p. 295), Norwich, England.
22. Mamona-Downs, J. & Downs, M. (2003). “Broadening Teachers’ Experience of the Notion of Convergence via Plane Figures”, in A. Gagatsis, & S. Papastavridis (Eds.) Proceedings of the 3rd Mediterranean Conference on Mathematical Education, (p.p.647–655), Athens, Greece.
23. Mamona-Downs, J. and Downs, M. (2004). "Realization of Techniques in Problem Solving: the Construction of Bijections for Enumeration Tasks". Educational Studies in Mathematics, Vol. 56, (p.p. 235-253).

24. Downs, M., Mamona-Downs, J. (2004). "Correspondences, Functions and Assignations Rules”. Proceedings of the 28th Annual Conference of the PME International, Vol.2 (p.p. 303-310) Bergen, Norway.

25. Cai, J. and Mamona-Downs, J. (2004) "Probem solving in mathematics education". Proceedings of ICME 10, pp. 368-372.

26. Mamona-Downs, J. and Downs, M. (2005). "The identity of problem solving". Journal of Mathematical Behavior 24, (p. p. 385-401).
27. Cai, J., Mamona-Downs, J., Weber, K. (2005). "Mathematical problem solving: What we know and where we are going" Journal of Mathematical Behavior 24, (p. p. 217-220).

28. Mamona-Downs, J., Meehan, M., Monaghan, J. (2005), “Synopsis of the activities of Working Group 14 ‘Advanced Mathematical Thinking’”. Proceedings of the Fourth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, pp. 1709 – 1715 (electronic form), Sant Feliu de Guixols, Spain.

29. Downs, M., Mamona-Downs, J. (2005). “The Proof Language as a Regulator of Rigor in Proof, and its effect on Student Behavior”. Proceedings of the Fourth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, pp. 1748 – 1757 (electronic form), Sant Feliu de Guixols, Spain).

30. Mamona-Downs, J. & Papadopoulos, I. (2006). "The problem-solving

element in young students' work related to the concept of area". Proceedings of the 30th Annual Conference of the PME International, Vol.4 (p.p. 121 - 128)

31. Παπαδοπουλος, I. & Mαµωνά-Downs, I. (2006). "Yιοθέτηση Στρατηγικών Επίλυσης Προβλήµατος· η περίπτωση της µέτρησης του εµβαδού". Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου Mαθηµατικής Παιδείας,σ.461-470, Πάτρα.

32. Mamona-Downs, J. (2007). “Synopsis of the activities of Working Group14 CERME-5 on the theme of ‘Advanced Mathematical Thinking’”. Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, pp. 2221 - 2230 (electronic form), Larnaca, Cyprus.

33. Downs, M. & Mamona-Downs, J. (2007). “Local and Global Perspectives in Problem Solving”. Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, pp. 2270-

2279 (electronic form), Larnaca, Cyprus.
34. Mamona-Downs, J. & Downs, M. (2008). “Advanced Mathematical Thinking and the role of Mathematical Structure”. In Lyn English (Chief Ed.) Handbook of International Research in Mathematics Education, Routledge, Taylor & Francis Group, New York & London, (p.p. 154 – 175).
35. Mamona-Downs, J. (2008). " Procepts and Property- Based Thinking; to what extent can the two co-exist?" Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, 7, 2 (pp. 49-57).
36. Jones, K. & Mamona-Downs, J. (2008). “Brian Griffiths (1927-2008): his pioneering Contribution to Mathematics and Education”. Educational Studies in Mathematics, Vol. 69 (3), (p.p. 283-286).

37. Mamona-Downs, J. (2008). "Mathematical Creativity, Structure and Control" Proceedings of the Fifth International Conference on Creativity in Mathematics and the Education of Gifted Students, p.p. 405-407. Haifa, Israel.

38. Mamona-Downs, J. (2008). "On Development of Critical Thinking and Multiple Solution Tasks". Proceedings of the International Research Workshop of the Israel Science Foundation, p.p. 77-79, Haifa, Israel.

39. Mamona-Downs, J. & Downs, M. (2008). "On Students' appreciation of the relationship between bounds and limits". Proceedings of ICME 11, electronic form.

40. Mamona-Downs, J. (2009). “The Role of Mental Argumentation in Mathematics vis-à-vis Property Perception and the Operational Mode.” Review of Science, Mathematics and ICT Education, 3(2), pp. 49-67.

41. Mamona-Downs, J. & Downs, M. (2009). "Necessary Realignments from Mental Argumentation to Proof Presentation". Proceedings of CERME 6, pp. 2336-2345, electronic form.

42. Leikin, R., Cazes, C., Mamona-Downs, J., Vanderlind, P. (2009).

«Advanced Mathematical Thinking». Proceedings of CERME 6, pp.
2238-2246.

43. Mamona-Downs, J. & Downs, Μ. (2009) "Proof status from a perspective of articulation", Volume 2, pp. 94 – 99, electronic form. (ΙCMI Study 19 on Proof and Proving in Mathematics Education.)

44. Mamona-Downs, J. (2009). «Enhancement of Students’ Argumentation through exposure to other approaches.» Proceedings of PME 33

International, Vol. 4. pp. 89-96, Thessaloniki , Greece.
45. Mamona-Downs, J. (2010). " On Introducing a Set Perspective in the learning of limits of real sequences”. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 41(2), p.p. 277-
291.
46. Eisenberg, T. & Engelbrecht, J., Mamona-Downs, J., (2010). “Advanced Mathematical Topics: Transitions, evolutions, and changes of foci.” International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 41(2), pp. 139-141.

47. Mamona-Downs, J. & Downs, M. (2010). “The decimal system as a topic in transition from school to university”. CULM’s Newsletter, 1, pp. 27-34.

48. Mamona-Downs, Joanna (2010). “On the Communication of Proof”.

Plenary Lecture. ‘Proceedings of the Encontro de Investigação em Educação Matemática 2010.’ Edited by Sociedade Portuguesa de Investigação em Educação Matemática, Costa da Caparica, Lisbon.
49. Mamona-Downs, J. & Papadopoulos, I. (2011). Problem-solving activity ancillary to the concept of area. Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, 10(1-2), 103-129. (Submitted
2009).

50. Ι. Μαµωνά-Downs, Ξ. Βαµβακούση, Μ. Ιατρίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Χ.

Σταθοπούλου (2011). Η πορεία προς την απόδειξη µέσα από
µαθηµατικές δραστηριότητες στην τάξη. Πρακτικά Συνεδρίου
ΕΝΕΔΙΜ, (ηλεκτρονική µορφή).

51. Mamona-Downs, J. & Downs M. L. N. (2011). Proof: a game for pedants? Proceedings of CERME 7, p.p. 213- 223.

52. Mamona-Downs, J. (2012). Do students write down the output of their thought, or write to expound? In Avgerinos, P. & Gagatsis, A. (Eds.) Research on Mathematical Education and Mathematics Applications, Edition of Mathematics Education and Multimedia Lab., pp. 35-46.
53. Mamona-Downs, J., Megalou, F. (2013) Students’ understanding of limiting behavior at a point for functions from R2 to R. Journal of Mathematical Behavior, 32 (1) pp. 53-68
54. Mamona-Downs, J. & Downs, M. (2013). “Problem Solving and its elements in forming Proof”. The Mathematics Enthusiast, Vol. 10 (1), pp 137-162.
55. Mamona-Downs, J. (2013). Expectations according to a mathematics educator from a mathematics department. In Michael N. Fried & Tommy Dreyfus (Eds.), Mathematics & Mathematics Education: Searching for Common Ground. New York: Springer, Advances in Mathematics Education series.

56. Downs, M. & Mamona-Downs, J. (2013). “On introducing more than one plausible definition; the case of limits of two variable real functions.” Submitted.

Δηµοσιεύσεις µε Επιµορφωτικό Σκοπό

I. Μαµωνά, Ι. (1988). «Ακολουθίες...» Eυκλείδης B, Τόµος κα΄, 3.

II. MαμωνάDowns, I. (1993). “H σημασία του Problem Posing για τη

Μαθηματική Παιδεία”. Ευκλείδης Γ, Τόμος 10, 36-37, σελ. 5-13.

Μεταφράσεις

I. Μετάφραση – σχολιασμός της εργασίας του Erwin Neuenschwander (Division of History of Sciences, University of Zuerich, Switzerland) “Το παράδειγμα του Riemann για μια συνεχή μη διαφορίσιμη συνάρτηση”. Μαθηματική Επιθεώρηση, 32, σελ. 1-8. (1987)

II. Μετάφραση –σχολιασμός της εργασίας του Jean Piageτ “Comments on Mathematical Education” from the book edited by A. G. Howson (1997) Developments in Mathematical Education, Cambridge University Press (Διανομή: Πανεπιστήμιο Κύπρου και Δημοκρίτειο

Πανεπιστήμιο Θράκης.)

Ενδεικτικές αναφορές έως 2011

(Ενδεικτικά παρατίθενται αναφορές από σημαντικούς ερευνητές στο έργο μου. Στο βαθμό που γνωρίζω οι αναφορές σε αριθμό υπερβαίνουν τις 130 µέχρι το τέλος του 2012.)

Thesis’ Title: “Students’ Interpretations of some concepts of

Mathematical Analysis”.

1. Artmann B. (1988): «The Concept of Number: from quaternions to monands and topological fields», English Edition, Ellis Horwood Ltd.

2. Sierpinska Anna (May 1989): «On 15-17 years old Students’ Concep- tions of functions, iteration of functions and attractive fixed points», Issue 454, Polish Academy of Sciences.

3. H.B. Griffiths (September 1989): Lectures in Lanzhou, China: «How can we produce good Mathematics teachers?» Issued by the Faculty of Mathematical Studies, University of Southampton.

4. Sacristan, A.I. & Noss, R. (2008). Computational Construction as a Means to Coordinate Representations of Infinity. International Journal of Computers for Mathematical Learning 13 (1), pp. 47-70.

Paper’ s title: “Letting the Intuitive bear on the Formal; A Didactical

Approach for the Understanding of the Limit of a Sequence”

1. Kyeong Hah Roh (2009). An empirical study of students’ understanding of a logical structure in the definition of limit via the ε-strip activity , Educational Studies on Mathematics, (in press).

2. Iliada Elia, Athanasios Gagatsis, Areti Panaoura, Theodosis Zachariades and Fotini Zoulinaki, (2009). GEOMETRIC AND ALGEBRAIC APPROACHES IN THE CONCEPT OF “LIMIT” AND THE IMPACT OF THE “DIDACTIC CONTRACT”, International Journal of Science and Mathematics Education, 7(4), 765-790.

3. Iuliana Radu and Keith Weber (2009), Conceptual Changes in

Mathematics Majors’ Understanding of Completed Infinite Iterative
Processes Proceedings Conference on Research in Undergraduate
Mathematics Education.

4. Bloch Is. (2009). From numbers to limits: situations as a way to a process of abstraction. Proceedings of Group 12, CERME 6, electronic form.

5. Jessica Knapp and Kyeong Hah Roh (2008), Students’ Notions of Convergence in an Advanced Calculus Course, Proceedings Conference on Research in Undergraduate Mathematics Education.

6. Kirk Weller, Cindy Stenger, Ed Dubinsky, Draga Vidakovic (2008), Infinite Iterative Processes: The Tennis Ball Problem, European Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol 1, No 1 (2008), 99-121.

7. Keith Weber (2008). The role of affect in learning Real Analysis: a case study, Research in Mathematics Education, 10(1).

8. Christer Bergsten, (2008). On the influence of theory on research in mathematics education: the case of teaching and learning limits of functions, ZDM, 40(2), 189-199.

9. Roh, K.H. (2008). Students’ images and their understanding of definitions of the limit of a sequence. Educational Studies in Mathematics 69(3), 217-233.

10. Sabrina Garbin (2007), La problemática fractal: un punto de vista cognitivo con interés didáctico, Paradìgma, 28(2).

11. Lucia Grugnetti, Angela Rizza and Carlo Marchini (2007), A LENGTHY PROCESS FOR THE ESTABLISHMENT OF THE CONCEPT OF LIMIT STARTING FROM PUPILS’ PRE- CONCEPTIONS, Far East Journal of Mathematical Education, 1(1) ,1-

32.

12. Analía Bergé, (2006) Convergence of Numerical Sequences – a Commentary on “the Vice: Some Historically Inspired and Proof Generated Steps to Limits of Sequences” By R.P. Burn, ESM 61(3),

395-402.

13. M. Przenioslo, (2006) Conceptions of a sequence formed in secondary schools, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 37(7).

14. Ed Dubinsky, Kirk Weller, Michael A. Mcdonald and Anne Brown, (2005) Some Historical Issues and Paradoxes Regarding the Concept of Infinity: An Apos-Based Analysis, ESM, 58(3), 335-359.

15. Victor V. Cifarelli and Jinfa Cai (2005). The evolution of mathematical explorations in open-ended problem-solving situations, JMB, 24(3-4),

302-324.

16. Tchoshanov, M. & Blake, S. (2005), MIDDLE GRADES STUDENTS’ PRECONCEPTIONS OF INFINITY, Proceedings of the 27th annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education.

17. Malgorzata Przenioslo,(2005) Introducing the Concept of Convergence of a Sequence in Secondary School, ESM, 60(1), 71-93.

18. Bob Burn, (2005) The Vice: Some Historically Inspired and Proof- Generated Steps to Limits of Sequences, ESM, 60(3), 269-295.

19. Mastorides, E. & Zachariades, T. (2004) Secondary mathematics teachers’ knowledge concerning the concept of limit and continuity, PME28.

20. Carlo Marchini, (2003) DIFFERENT CULTURES OF THE YOUNGEST STUDENTS ABOUT SPACE (AND INFINITY), CERME II.

21. Lucia Grugnetti, Angela Rizza, (2003) A LENGTHY PROCESS FOR THE ESTABLISHMENT OF THE CONCEPT OF LIMIT, CERME III.

22. M. F. Andriani et al (Eds) (2005) OLTRE OGNI LIMITE. Pitagora

Editrice Bologna.

23. Roh, K. H. (2010). An empirical study of students’ understanding of a logical structure in the definition of limit via the ε-strip activity. Educational Studies in Mathematics 73, 263-279.

Paper’ s title: “Realization of Techniques in Problem Solving: the

Construction of Bijections for Enumeration Tasks”

1. Ghislaine Gueudet (2008). Investigating the secondary–tertiary transition , ESM, 67(3), 237-254

2. Sierpinska A (2004). THEORY IS NOT NECESSARY. PRACTICE OF THEORY IS. ON THE NECESSITY OF PRACTICAL UNDERSTANDING OF THEORY, ICME 10.

Paper’ s title: “Proof Language.”

1. Weber, K. (2008). How mathematicians determine if an argument is a valid proof , Journal for Research in Mathematics Education 39 (4), pp.
431-459.

2. Despina A. Stylianou, Maria L. Blanton, Eric J. Knuth (2009). Teaching and Learning Proof Across the Grades. Routlege.

3. Lai, Y., Weber, K. (2010). Between Construction and communication: What Happens During Proof Revision? Best Paper Award, SIGMAA on

RUME, http://rume.org/crume2010/proceedings.html

Paper’ s title: “The identity of problem solving.”

1. Weber, K. (2009). Mathematics Majors’ Evaluation of Mathematical Arguments and their Conceptions of Proof. Best paper award, SIGMAA on RUME, http://rume.org/crume2009/proceedings.html
2. Oleksiy Yevdokimov (2009). HIGHER ORDER REASONING PRODUCED IN PROOF CONSTRUCTION: HOW WELL DO SECONDARY SCHOOL STUDENTS EXPLAIN AND WRITE MATHEMATICAL PROOFS?, ICMI-19, v.2, 280-285.
3. Kyeong Hah Roh (2009). STUDENTS’ UNDERSTANDING AND USE OF LOGIC IN EVALUATION OF PROOFS ABOUT CONVERGENCE. ICMI-19, v.2, 148-153.
4. Koichu Boris (2009). On the relationships between (relatively) advanced mathematical knowledge and (relatively) advanced problem solving behaviours. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology.
5. Yevdokimov, Oleksiy and Taylor, Peter (2008) Notes on "perpetual question" of problem solving: how can learners best be Taught problem-solving skills? Journal of the Korea Society of Mathematical
Education Series D: Research in Mathematical Education, 12 (3). pp.
179-191. ISSN 1226-6191.
6. Yevdokimov, Oleksiy (2008), ADVANCED PROBLEM SOLVING ACTIVITIES: how do STUDENTS navigate “TERRA INCOGNITA”? pros and cons, ICME 11.
7. Weber, K. (2008). How mathematicians determine if an argument is a valid proof, JRME 39(4), 431-459.
8. Scott A. Chamberlin (2008), WHAT IS PROBLEM SOLVING IN THE MATHEMATICS CLASSROOM? Philosophy of Mathematics Education Journal, 23.
9. Weber, K. (2005). Problem-solving, proving, and learning: The relationship between problem-solving processes and learning opportunities in the activity of proof construction. Journal of Mathematical Behavior 24 (3-4), pp. 351-360.
10. Roh, H. (2009) Students’ Understanding and Use of Logic in evaluation of proofs about convergence. Proceedings of the ICMI Study 19 conference: Proof and Proving in Mathematics Education. Vol. 2, pp. 148-154.
11. Yevdokimov, Oleksiy (2009). Higher Order Reasoning Produced in Proof Construction: How Well Do Secondary School Students Explain and Write Mathematical Proofs? Proceedings of the ICMI Study 19 conference: Proof and Proving in Mathematics Education. Vol. 2, pp.
280-286.

Paper’ s title: “Advanced Mathematical Thinking with a special reference to Reflection on Mathematical Structure.”

1. Christer Bergsten (2008). On home grown and borrowed theories in mathematics education research – the example of embodied cognition, ICMI Rome 100th anniversary.

2. Nardi, E. (2008). Among mathematicians, Springer.

3. MacDonald, M. and Brown, A. (2008). Developing notions of infinity, In Making the Connection: Research and Teaching in Undergraduate Mathematics Education, pp. 55-64, MAA.

4. Orjan Hansson (2006). Studying the Views of Preservice Teachers on the Concept of Function. Doctoral Thesis. Luleå University of Technology Department of Mathematics. Sweden.

5. Guerson Harel, Annie Selden and John Selden (2006). Advanced

Mathematical Thinking. Some PME Perspectives. In Angel

6. Gutiérrez and Paolo Boero (Eds.) Handbook on the Psychology of

Mathematics Education. Past, Present and future. Sense Publishers.

Paper’ s title: “Advanced Mathematical Thinking and the Role of

Mathematical Structure.”

1. Koichu Boris (2009). On the relationships between (relatively) advanced mathematical knowledge and (relatively) advanced problem solving behaviours. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology.

Paper’ s title: “Pupils’ interpretation of the limit concept.”

1. Parameswaran, R. (2007). On understanding the notion of limits and infinitesimal quantities. International Journal of Science and Mathematics Education 5 (2), pp. 193-216.

2. Cottrill, J., Dubinsky, E., Nichols, D., Schwingendorf, K., Thomas, K.,

& Vidakovic, D. (1996). Understanding the limit concept: Beginning with a coordinated process scheme. Journal of Mathematical Behavior, 15, 167-192.

3. De Meel (1998). Honors students ‘ calculus understandings: comparing calculus & Mathematica and traditional calculus students, Research in collegiate Mathematics Education III

4. Tall (1997). Functions and Calculus. In A. J. Bishop et al (Eds.), International Handbook of Mathematics Education, 289-325, Dordrecht: Kluwer.
5. Borovcnik M & Peard R (1996). Probability, In A. J. Bishop et al (Eds.), International Handbook of Mathematics Education, 289-325, Dordrecht: Kluwer.

6. Tall (1992). Students’ Difficulties in Calculus, Plenary presentation in

Working Group 3, ICME, Québec, August 1992.

Paper’ s title: “On analyzing problem posing.

1. Crespo, S. and Sinclair, N. (2008), What makes a problem mathematically interesting? Inviting prospective teachers to pose better problems, Journal of Mathematics Teacher Education, 11(5),

395-415.
2. Lavy, Ilana; Shriki, Atara (2007). problem posing as a means for developing mathematical knowledge of prospective teachers, Proceedings of PME-31, v.3, 129-136.

3. Christou, Mousoulides, Pittalis, Pitta-Pantazi , Sriraman (2005). An

Empirical Taxonomy of Problem Posing Processes, ZDM 37(3).

4. Stoyanova E. & Ellerton N. (1996) «Adaptation and Extension of Krutetski’s System of Problems: An Application as problem – posing situations». ICME 8, Seville, Spain.

5. Ellerton, N. & Clarkson Ph. (1996). “Language Factors in Mathematics Teaching and Learning”. In A. Bishop et al. (Eds.), International Handbook of Mathematics Education (p.p. 987 - 1033). Kluwer Academic Publishers.

6. Silver Edward (1994): «On Mathematical Problem Posing», For the

Learning of Mathematics, Volume 14 (1), p.p. 19-28.

7. Leung Susan (1994): «On Analysing Problem Posing Processes», In J. da Ponte, J. Matos (eds.), Proceedings of the Eighteenth Annual Conference of the P.M.E. International (p.p. 168-175), University of Lisboa, Portugal.

Paper’ s title: Sequences and series–Sequences and functions: Students’

confusions.”

1. Christer Bergsten (2007). HOW DO THEORIES INFLUENCE THE RESARCH ON TEACHING AND LEARNING LIMITS OF FUNCTIONS? Proceedings CERME-5, 1638-1648.

2. M. Przenioslo, (2006) Conceptions of a sequence formed in secondary schools, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 37(7)

3. Malgorzata Przenioslo,(2005) Introducing the Concept of

Convergence of a Sequence in Secondary School, ESM, 60(1), 71-
93

Paper’ s title: “Problem posing by middle school mathematics teachers.”

1. Akay, H. and Boz, N. (2009). Prospective teachers' views about problem-posing activities . Procedia - Social and Behavioral Sciences 1 (1), pp. 1192-1198
2. Crespo, S. & Sinclair, N. (2008). What makes a problem mathematically interesting? Inviting prospective teachers to pose better problems. Journal of Mathematics Teacher Education 11 (5), pp. 395-415.
3. Lavigne, N.C. & Lajoie, S. P. (2007). Statistical reasoning of middle school children engaged in survey inquiry. Contemporary Educational Psychology 32 (4), pp. 630-666
4. Lavy, I. & Bershadsky, I. (2003). Problem posing via "what if not?" strategy in solid geometry - A case study. Journal of Mathematical Behavior 22 (4), pp. 369-387.
5. Nakanao, A. & Hiroshima, T. & Takeuchi, A. (2002). Intelligent learning environment for understanding basic operations of arithmetic by problem posing. Transactions of the Japanese Society for Artificial Intelligence 17, pp. 598-607.

6. Grundmeier (2002). UNIVERSITY STUDENTS' PROBLEM POSING ABILITIES AND ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICS, Primus

12 (2), 122-134

7. English, L. (1998). Children's Problem Posing Within Formal and

Informal Contexts , Journal for Research in Mathematics Education
1998, Vol. 29, No. 1, 83-106

8. English, L. (1997). The Development of Fifth-Grade Children's

Problem-Posing Abilities, Educational Studies in Mathematics , 34(3),
183-217.

9. Pehkonen (1997). The state-of-art in mathematical creativity, ZDM,

29(3).

10. Brown, St. (1996). “Towards Humanistic Mathematics Education”. In

A. Bishop et al. (Eds.), International Handbook of Mathematics

Education (p.p.1289 - 1321). Kluwer Academic Publishers.

Paper’ s title: “Posing mathematical problems: an exploratory study.”

1. Voica, Cr., Pelczer, Il. (2009). Problem posing by novice and experts: comparison between students and teachers. Proceedings of Group 12, CERME 6, electronic form.

2. Toluk Ucar, Z. (2009). Developing pre-service teachers understanding of fractions through problem posing, Teaching and Teacher Education

25 (1), pp. 166-175.

3. Crespo, S. and Sinclair, N. (2008), What makes a problem mathematically interesting? Inviting prospective teachers to pose better problems, Journal of Mathematics Teacher Education, 11(5), 395-415.

4. Lavigne, N.C. and Lajoie, S.P. (2007). Statistical reasoning of middle school children engaged in survey inquiry, Contemporary Educational Psychology 32 (4), pp. 630-666.

Paper’ s title: “Mathematical problem solving: What we know and where we are going”

1. Nadia Stoyanova Kennedy (2009). Wolf, Goat, and Cabbage: An Analysis of Students’ Roles and Cognitive and Metacognitive Behaviors in Small Group Collaborative Problem-Solving, ANALYTIC TEACHING AND PHILOSOPHICAL PRAXIS, Vol. 29 No.1 , pp. 39-

52.
2. Cai, Jinfa (2009). Commentary on Problem Solving Heuristics, Affect, and Discrete Mathemathematics: A representational Disscussion. In B. Shiraman & L. English (Eds.) Theories of Mathematics Education . Springer.