Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών

Τομέας Στατιστικής - Θεωρίας Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Θεωρία Πιθανοτήτων Ι 
Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ  
Στοχαστικές Διαδικασίες
Μέθοδοι Προσομοίωσης
Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Πιθανοτικά Μοντέλα με Χρήση Δεδομένων στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων

Θεωρία Αξιοπιστίας, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων

Στατιστική Μεθοδολογία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Μελέτη Περιπτώσεων στη Λήψη Αποφάσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

 

Αναστάσιος Ν. Αράπης (2017). Πιθανοτική Μελέτη του Τμήματος Συγκέντρωσης Ροών σε Δυαδικές Ακολουθίες.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Γεωργία Γκινάλα (2019). Μελέτη συνεχόμενων συστημάτων μέσω των υπογραφών τους.

Ελπίδα Τζόλα (2018). Ροές επιτυχιών σε Μαρκοβιανές Αλυσίδες.

Δήμητρα Μενύχτα (2016). Χρόνος αναμονής για εμφάνιση ροών σε δυαδικές ακολουθίες.

Φωτεινή Αστεριώτη (2015). Υπογραφή συστήματος.

Μαρία Σπέη (2015). Επικαλυπτόμενες ροές επιτυχιών και εφαρμογές.

Ελένη Νικολάου (2015). Ροές επιτυχιών συγκεκριμένου μήκους σε δυαδικές ακολουθίες.

Ειρήνη Μπιτχαβά (2011). Ροές επιτυχιών υπερβαίνουσες συγκεκριμένο μήκος σε δυαδικές ακολουθίες.

Πυθαγόρας Αλμπάνης (2010). Μέγιστο μήκος ροής επιτυχιών και εφαρμογές.

Ελένη Μαστρογιαννοπούλου  (2009). Αριθμός ροών επιτυχιών και αξιοπιστία κυκλικών συνεχόμενων συστημάτων αποτυχίας.

Θεοδώρα Πήττα (2009). Στατιστικές συναρτήσεις σάρωσης και αξιοπιστία συστημάτων.

Καλλιρρόη Κωστοπούλου (2007). Αριθμός ροών επιτυχιών και αξιοπιστία συνεχόμενων συστημάτων αποτυχίας.

Αριστοτέλης Βλάχος (2004).  Αξιοπιστία διδιάστατων συστημάτων.

Αικατερίνη Πρατσόλη (2001). Πρότυπα αποτυχίας στην αξιοπιστία συστημάτων.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Θεωρία Πιθανοτήτων Ι, Φεβρουάριος 2016

Θεωρία Πιθανοτήτων Ι, Φεβρουάριος 2014

Θεωρία Πιθανοτήτων Ι, Φεβρουάριος 2013

Θεωρία Πιθανοτήτων Ι, Φεβρουάριος 2010

Θεωρία Πιθανοτήτων Ι, Σεπτέμβριος 2009

Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ, Σεπτέμβριος 2013

Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ, Σεπτέμβριος 2009

Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ, Ιούνιος 2009