Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών

Τομέας Στατιστικής - Θεωρίας Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 

Εφαρμοσμένη Πιθανότητα, Θεωρία Κατανομών Ροών και Σχηματισμών, Αξιοπιστία Συστημάτων, Αναμενόμενη Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων, Προσομοίωση Προτύπων Συστημάτων.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Makri, F.S., Psillakis, Z.M., Arapis, A.N. (2019).  On the concentration of runs of ones of length exceeding a threshold in a Markov chain. Journal of Applied Statistics, 46:1, 85-100.

Makri, F.S., Psillakis, Z.M. (2019). On the exact distributions of pattern statistics for a sequence of binary trials:A combinatorial approach. Handbook of Scan Statistics, 1-20.

Dafnis, S.D., Makri, F.S., Philippou, A.N. (2019). The reliability of a generalized consecutive system. Applied Mathematics and Computation, 359, 186-193.

Makri, F.S. (2018).  On circular m-consecutive-k,l-out-of-n:F systems. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 351 (2018) 012005 doi:10.1088/1757-899X/351/1/012005.

Zottou, D.N.A., Kavvadias, D.J, Makri, F.S., Vrahatis, M.N. (2018).  Algorithm 987: MANBIS-AC++. Mathematical software package for locating and computing efficiently many roots of a function: Theoretical Issues. ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS), 44:3, 35.

Arapis, A.N., Makri, F.S. Psillakis, Z.M. (2018).  Distributions of statistics describing concentration of runs in nonhomogeneous Markov dependent trials. Communications in Statistics - Theory and Methods, 47:9, 2238-2250.

Arapis, A.N., Makri, F.S. Psillakis, Z.M. (2017).  Joint distribution of $k$-tuple statistics in zero-one sequences of Markov-dependent trials. Journal of Statistical Distributions and Applications, 4:26, 1-13.

Makri, F.S. Psillakis, Z.M. (2017).  On limited length binary strings with an application in statistical control. The Open Statistics and Probability Journal, 8, 1-6.

Makri, F.S. Psillakis, Z.M. (2016).  On runs of ones defined on a q-sequence of binary trials. Metrika, 79, 579-602.

Arapis, A.N., Makri, F.S. Psillakis, Z.M. (2016).  On the length and the position of the minimum sequence containing all runs of ones in a Markovian binary sequence. Statistics and Probability Letters, 116, 45-54.

Makri, F.S., Psillakis, Z.M., Arapis, A.N. (2015).  Length of the minimum sequence containing repeats of success runs. Statistics and Probability Letters, 96, 28-37.

Makri, F.S., Psillakis, Z.M. (2015). On l-overlapping runs of ones of length k in sequences of independent binary random variables. Communications in Statistics - Theory and Methods, 44, 3865-3884.

Makri, F.S., Psillakis, Z.M. (2014). On the expected number of limited length binary strings derived by certain urn models. Journal of Probability, vol. 2014, article ID 646140, 6 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2014/646140.

Makri, F.S., Psillakis, Z.M. (2013). Exact distributions of constrained (k,l) strings of failures between subsequent successes. Statistical Papers, 54(3), 783-806.

Makri, F.S. Psillakis, Z.M., Arapis, A.N. (2013).  Counting runs of ones with overlapping parts in binary strings ordered linearly and circularly. International Journal of Statistics and Probability, 2(3), 50-60.

Makri, F.S., Psillakis, Z.M. (2012). Counting certain binary strings. Journal of Statistical Planning and Inference, 142(4), 908-924.

Makri, F.S., Psillakis, Z.M., Kollas, N. (2012). Counting runs of ones and ones in runs of ones in binary strings. Open Journal of Applied Sciences, Supplement: 2012 World Congress in Engineering and Technology, 44-47. International Symposium on Applied and Engineering Mathematics, Oct. 26-28, 2012 Beijing, China, (AEM).

Makri, F.S. (2011).  Minimum and maximum distances between failures in binary sequences. Statistics and Probability Letters, 81, 402-410.

Makri, F.S., Psillakis, Z.M. (2011). On success runs of length exceeded a threshold. Methodology and Computing in Applied Probability, 13, 269-305.

Makri, F.S., Psillakis, Z.M. (2011). On runs of length exceeding a threshold: normal approximation.  Statistical Papers, 52:531-551

Makri, F.S., Psillakis, Z.M. (2011). On success runs of a fixed length in Bernoulli sequences: Exact and asymptotic results. Computers and Mathematics with Applications,  61, 761-772.

Makri, F.S. (2010). On occurrences of  F-S strings in linearly and circularly ordered binary sequences. Journal of Applied Probability, Vol. 47(1), 157-178.

Dafnis, S.D., Makri, F.S., Psillakis, Z.M. (2010). On the reliability of consecutive systems. Proc. of the 2010 International Conference of Applied and Engineering Mathematics, Eds. S.I. Ao et al., Newswood Limited, London, UK, Vol. 3, 1817-1823.

Voyiatzis, I., Paschalis, A., Gizopoulos, D., Halatsis, C., Makri, F.S., Hatzimichail, M. (2008). An input vector monitoring concurrent BIST architecture based on a precomputed test set. IEEE Transactions on Computers, 57(8), 1012-1022.

Makri, F.S., Philippou, A.N., Psillakis, Z.M. (2007). Success run statistics defined on an urn model.  Advances in Applied Probability, 39(4), 991-1019.

Makri, F.S., Philippou, A.N., Psillakis, Z.M. (2007). Shortest and longest length of success runs in binary sequences.  Journal of Statistical Planning and Inference, 137, 2226-2239.

Makri, F.S., Philippou, A.N., Psillakis, Z.M. (2007). Polya, Inverse Polya, and Circular Polya distributions of order k for l-overlapping success runs. Communications in Statistics - Theory and Methods, 36, 657-668.

Dafnis, S.D., Makri, F.S., Philippou, A.N. (2007). Restricted occupancy of s kinds of cells and generalized Pascal triangles.  Fibonacci Quarterly, 45(4), 347-356.

Kavvadias, D.J., Makri, F.S., Vrahatis, M.N., (2005). Efficiently computing many roots of a function.  SIAM Journal of Scientific Computing 27(1), 93-107.

Makri, F.S., Philippou, A.N. (2005). On binomial and circular binomial distributions of order k for l-overlapping success runs of length k.  Statistical Papers 46(3),  411-432.

Kavvadias, D.J.,  Makri, F.S., Vrahatis, M.N. (1999). Locating and Computing arbitrarily distributed zeros.  SIAM Journal of Scientific Computing 21(3), 954-969.

Kavvadias, D.J., Makri, F.S., Vrahatis, M.N. (1999). Expected behavior of bisection based methods for counting and computing the roots of a function. Advances in Intelligent Systems and Computer Science, Ed. N. Mastorakis, World Scientific, 99-104. ZBL 1028.65051

Psillakis, Z.M., Makri, F.S. (1998). A simulation study of d-dimensional consecutive-k-out-of-r-from-n failure systems.  International Journal of Modelling and Simulation, 18(4), 309-315.

Makri, F.S., Psillakis, Z.M. (1997). Bounds for reliability of k-within  connected-(r,s)-out-of-(m,n) failure systems.  Microelectronics and Reliability, 37(8), 1217-1224.

Psillakis, Z.M., Makri, F.S. (1997). Bounds for the reliability of connected-(r,s)-out-of-(m,n) failure systems. Proc. of the Third ISSAT International Conference on Reliability and Quality in Design, Ed. H. Pham, Anaheim, CA, USA, 150-154.

Makri, F.S., Psillakis, Z.M. (1996). On consecutive-k-out-of-r-from-n:F systems: A simulation  approach. International Journal of Modelling and Simulation 16(1), 15-20.

Makri, F.S., Philippou, A.N. (1996). Exact reliability formulas for linear and circular m-consecutive-k-out-of-n:F systems. Microelectronics and Reliability, 36(5), 657-660.

Makri, F.S., Psillakis, Z.M. (1996). Bounds for reliability of k-within two-dimensional consecutive-r-out-of-n failure systems. Microelectronics and Reliability, 36(3), 341-345.

Makri, F.S., Philippou, A.N. (1994). Binomial distributions of order k on the circle. In: Runs and  Patterns in Probability, eds A.P. Godbole and S.G. Papastavridis, Kluwer, Dordrecht, pp. 65-81.

Makri, F.S., Psillakis, Z.M. (1994). A simulation approach of a d-dimensional consecutive-k-out-of-r-from-n:F system. Proc. of the IASTED third International Conference on Reliability Quality Control and Risk Assessment, Eds. H. Pham and M.H. Hamza, WTN DC., USA, 14-19.

Yfantis, E.A., Au M., Makri, F.S. (1994). Image Compression and Kriging. Proc. of  the International Conference on Geostatistics for the next Century, Ed. R. Dimitrakopoulos, McGill University, Canada, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 156-161.

Yfantis, E.A., Makri, F.S. (1993). Comparison of Kriging with our Biquadratic Surface Estimation Algorithm. Proc. of the Statistical Computing Section of the Annual Meeting of  the American Statistical Association, San Francisco, CA, USA,   135-139.

Makri, F.S., Psillakis, Z.M. (1993). Reliability  evaluation of a consecutive-k-out-of-r-from-n:F system: A Simulation Approach. Proc. of IASTED International  Conference on Reliability, Quality Control, and Risk  Assessment, Eds. H. Pham and M.H. Hamza, Cambridge, MA, USA.

Philippou, A.N., Makri, F.S. (1990). Longest circular runs with an application in reliability via the Fibonacci-type polynomials of order k. Applications of Fibonacci Numbers, Eds G.E. Bergum et al., Kluwer Academic Publishers, 281-286.

Philippou, A.N., Makri, F.S., (1987). Closed formulas for the failure probability of a strict-consecutive-k-out-of-n:F system. IEEE Transactions on Reliability, R-36(1), 80-82.

Philippou, A.N., Makri, F.S. (1986). Successes, runs and longest runs.  Statistics and Probability Letters, 4(4), 211-215.

Philippou, A.N., Makri, F.S. (1985). Longest success runs and Fibonacci-type polynomials.  Fibonacci Quarterly, 23(4), 338-346.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Αράπης, Α.Ν., Μακρή, Φ.Σ., Ψυλλάκης, Ζ.Μ. (2016).  Απόσταση μεταξύ k ροών επιτυχιών σε αλυσίδα Markov. Πρακτικά 29ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, Νάουσα, 35-42.

Αράπης, Α.Ν., Μακρή, Φ.Σ., Ψυλλάκης, Ζ.Μ. (2015).  Μήκος και θέση της μικρότερης ακολουθίας που περιέχει ροές επιτυχιών. Πρακτικά 28ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, Αθήνα, 22-31.

Μακρή, Φ.Σ., Ψυλλάκης, Ζ.Μ. (2011).  Συμβολοσειρές φραγμένου μήκους σε δυαδικές ακολουθίες. Πρακτικά 24ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, Πάτρα, 195-202.

Dafnis, S.D.,  Makri, F.S., Philippou, A.N. (2009). Pascal cubes and restricted occupancy of two kinds of cells.  Πρακτικά 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, Χανιά.

Makri, F.S., Philippou, A.N., Psillakis, Z.M.  (2007). On l-overlapping success run distributions of order k. Πρακτικά 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, Λευκωσία, 479-487.

Ψυλλάκης, Ζ.Μ., Μακρή, Φ.Σ. (1995).  Αξιοπισία 2-διάστατων συνεχόμενων-r-από-n-συστημάτων αποτυχίας. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, Δελφοί, 219-227.

Ψυλλάκης, Ζ.Μ., Μακρή, Φ.Σ. (1993).  Μελέτη μέσω προσομοίωσης ενός συνεχόμενου-k-μεταξύ-r-από-n: A συστήματος.  Πρακτικά ΣΤ’ Συνεδρίου Φυσικής.

Ψυλλάκης, Ζ.Μ., Μακρή, Φ.Σ. (1993).  Ένα πρότυπο για την κατανομή του χρόνου λειτουργίας ενός συνεχόμενου-k-από-n: A συστήματος.  Πρακτικά 6oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, Θεσσαλονίκη.

Μακρή, Φ.Σ., Ψυλλάκης, Ζ.Μ. (1992).  Χρονική εξάρτηση της πιθανότητας αποτυχίας ενός συνεχόμενου-k-μεταξύ-r-από-n: A συστήματος.  Πρακτικά 5oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, Θεσσαλονίκη.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Υπάρχουν περισσότερες από 350 αναφορές σε άρθρα περιοδικών, πρακτικών διεθνών συνεδρίων, ειδικών τόμων και σε βιβλία. Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται αναφορές συν-συγγραφέων και αυτοαναφορές.

ΚΡΙΤΗΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Journal of Statistical Planning and Inference,  Communications in Statistics - Theory and Methods,  Journal of Applied Probability, Statistics and Probability Letters,  Statistical Papers,  Metrika,  Annals of the Institute of Statistical Mathematics,   Journal of Computational and Applied Mathematics,  Brazilian Journal of Probability and Statistics, IEEE Transactions in Reliability,  Mathematical and Computer Modeling, Computers and Industrial Engineering,  Journal of the Korean Statistical Society,  Journal Economic Quality Control, Bulletin of the Greek Mathematical Society,  Μαθηματική Επιθεώρηση.

REVIEWER για το Mathematical Reviews,