Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών

Τομέας Στατιστικής - Θεωρίας Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

Πτυχίο Μαθηματικών από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, 1980.

Διδακτορικό Δίπλωμα  από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών στη Θεωρία Πιθανοτήτων, 1989.
Τίτλος Διατριβής: «Μέγιστο Μήκος Ροής Επιτυχιών και Πολυώνυμα Τύπου Fibonacci», Επιβλέπων Καθηγητής: Ανδρέας Ν. Φιλίππου

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

2018: Καθηγήτρια του Τομέα Στατιστικής - Θεωρίας Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας (Σ.Π.Ε.Ε.)

2011-2017 : Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τομέα Σ.Π.Ε.Ε., Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστημίου Πατρών.

1994-2011: Επίκουρος Καθηγήτρια του Τομέα Σ.Π.Ε.Ε., Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστημίου Πατρών.

1989-1994: Λέκτορας του Τομέα Σ.Π.Ε.Ε., Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστημίου Πατρών.

1981-1989: Eπιστημονική Συνεργάτης, Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστημίου Πατρών.