Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών

Τομέας Στατιστικής - Θεωρίας Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Εκπαιδευτική άδεια: Department of Computer Science, College of Engineering, University of Nevada, Las Vegas, USA, 1993.

Μέλος της Fibonacci Association και της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Fibonacci Numbers and Their Applications, 2008.

Επιστημονική Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος ΠΕΝΕΔ 95 με τίτλο
Αναμενόμενη Πολυπλοκότητα Αριθμητικών Αλγορίθμων.

Μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου.

Μέλος της  Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.).  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παραρτήματος Πάτρας της Ε.Μ.Ε. κατα τα έτη 1991-1992. Πρόεδρος της Τοπικής Οργανωτικής  και Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, 1992. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 23ου (2006) και του 27ου (2010) Παννεληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας.

Υπεύθυνος του προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (1995/96) με τίτλο Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και τη Στατιστική στα πλαίσια προγραμμάτων που διοργανώθηκαν από το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Πατρών.