Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών

Τομέας Στατιστικής - Θεωρίας Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας

Ευφροσύνη Σ. Μακρή, Καθηγήτρια

 

E-mail: makri@math.upatras.gr
Τηλέφωνο: +30 2610 996738
Γραφείο: B/M 233
Διεύθυνση: Τομέας ΣΠΕΕ, Τμήμα Μαθηματικών,
  Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών
  26500 Πάτρα