Προσωπικά Στοιχεία


   1. Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχν. Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών - Μάρτιος 1998
   2. Μεταπτυχιακό στα "Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική στην Εκπαίδευση" - Μάρτιος 2005
   3. Μεταπτυχιακό στην "Επιστήμη & Τεχνολογία Υπολογιστών" - Απρίλιος 2008
   4. Πιστοποίησεις CISCO:
    CCNP Routing & Switching
    CCNP Security
    CCNA Wireless
    CCNA Voice
    CCDP (Cisco Certified Design Professional)

Certifications valid until 09/04/2017
   5. Ξένες Γλώσσες :
  Αγγλικά - Επίπεδο Proficiency
   6.  Βιογραφικό cv

  Συνέδρια

  1. D. Anyfantis, M. Karagiannopoulos, S. B. Kotsiantis and P. E. Pintelas,"Creating ensembles of classifiers by distributing an imbalance dataset to reach balance in each resulting training set", 2008 IEEE International Conference on Distributed Human-Machine Systems (DHMS 2008), 9-12 March, 2008 Athens, Greece, pp --. dhms2008
  2. D. Anyfantis, M. Karagiannopoulos, S. B. Kotsiantis and P. E. Pintelas,"Local Application of One-Level Trees", Conference in Numerical Analysis (NumAn 2007), 3-7 Sept, 2007 Kalamata, Greece, pp 156-159. numan2007
  3. M. Karagiannopoulos, D. Anyfantis, S. B. Kotsiantis and P. E. Pintelas, "A Fast Ensemble of Regressors", Conference in Numerical Analysis (NumAn 2007), 3-7 Sept, 2007 Kalamata, Greece, pp 165-168. numan2007
  4. D. Anyfantis, M. Karagiannopoulos, S. B. Kotsiantis and P. E. Pintelas," Robustness of learning algorithms in handling noise in imbalanced datasets", 4th IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations (AIAI), 19-21 Sept, 2007 Athens, Greece, Vol. 247, Springer-Verlag, pp. 21-28. aiai2007
  5. M. Karagiannopoulos, D. Anyfantis, S. B. Kotsiantis and P. E. Pintelas, "A Wrapper for Reweighting Training Instances for Handling Imbalanced Datasets", 4th IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations (AIAI), 19-21 Sept, 2007 Athens, Greece, Vol. 247, Springer-Verlag, pp. 29-36. aiai2007
  6. M. Karagiannopoulos, D. Anyfantis, S. B. Kotsiantis and P. E. Pintelas, "Feature Selection for Regression Problems", The 8th Hellenic European Research on Computer Mathematics & its Applications, HERCMA 2007, September 20-22, Athens, Greece, pp --. hercma2007 hercma2007
  7. D. Anyfantis, M. Karagiannopoulos, S. B. Kotsiantis and P. E. Pintelas," Local Dagging of Decision Stumps for Regression and Classification Problems", 15th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation, 27-30 June, 2007 Athens, Greece, pp --. med2007
  8. M. Karagiannopoulos, D. Anyfantis, S. B. Kotsiantis and P. E. Pintelas, "Local Cost Sensitive Learning For Handling Imbalanced Data Sets", 15th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation, 27-30 June, 2007 Athens, Greece, pp --. med2007
  9. Anyfantis D., Karagiannopoulos M., Kotsiantis S., Pintelas P., "Combining Classification and Model Trees for Handling Ordinal Problems", 11th Panhellenic Conference on Informatics PCI 2007, vol A. pp. 197-207
Patras, Greece. pci2007 pci2007
  10. Anifantis D., Dermatas E., Kokkinakis G., "Face Detection Under Arbitrary Lighting Conditions and Background Environment", IEEE 3rd World Multiconference on Circuits, Systems, Communications and Computers CSCC 99, Athens Greece, pp 294-299. cscc99
  11. Anifantis D., Dermatas E., Kokkinakis G., "A Neural Network Method for Accurate Face Detection on Arbitrary Images", 6th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems ICECS 99, Pafos, Cyprus. icecs99


  Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

  1. Mέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ( ΤΕΕ: www.tee.gr )
  2. Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής ( ΕΠΥ: www.epy.gr ) - Tακτικό Μέλος
  3. Mέλος Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
  ( ΕΤΠΕ : www.etpe.gr ) - Πάρεδρο Μέλος