15ο  ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ / ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ: ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

 

Πάτρα, 19 - 30 Αυγούστου 2002

 


Θέματα: Χάος και Φράκταλς, Παράξενοι Ελκυστές και Χαμιλτονιανή Δυναμική, Ολοκληρωσιμότητα και Διακλαδώσεις, Σολιτόνια, Μη Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις και Εξισώσεις Διαφορών. Χωρικώς Εκτεταμένα Συστήματα και Δημιουργία Μορφών, Μη Γραμμική Ανάλυση Χρονοσειρών, Σημάτων και Εικόνων, Χαοτικός Έλεγχος. Εφαρμογές σε Πολύπλοκα Συστήματα της Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής, Οικονομίας και Τεχνολογίας.

 

Ειδικό Θέμα: Δυναμική Εντοπισμένων Κυματομορφών: Σολιτόνια και Πνοές. Θεωρία και Εφαρμογές:  A. Fokas (Cambridge), Γ. Τσιρώνης (Ηράκλειο), Α. Βακάκης (Αθήνα), Κ. Χιτζανίδης (Αθήνα).

 

Χορηγοί: Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Δήμος Πατρέων, Γεν. Γραμμ. Απόδημου

Ελληνισμού, Υπουργείο Πολιτισμού, Κέντρο Παιδείας και Επιστημών.

 

Τοπική Οργανωτική Επιτροπή:      

Δ. Γκίκας                            (Τμ. Φυσικής)                Α. Μπούντης                  (Τμ. Μαθηματικών)

Ν. Κούσουλας                   (Τμ, Ηλ. Μηχ.)                Β. Παπαγεωργίου           (Τμ. Μαθηματικών)

Α. Μπεζεριάνος                           (Ιατρική)                Στ. Παύλου         (Τμ. Χημικών Μηχανικών)

Σπ. Πνευματικός        (Τμ. Μαθηματικών)

Ομιλητές:

 

Α. Βακάκης                                    Αθήνα                M. Robnik                                          Maribor

Μ. Βραχάτης                                  Πάτρα                M. Rosenblum                                    Potsdam

Σ. Ιχτιάρογλου                      Θεσσαλονίκη               Γ. Τσιρώνης                                         Κρήτη

 Γ. Κοντόπουλος                             Αθήνα               A. Tσώνης                                      Milwaukee                 

Α. Μπεζεριάνος                              Πάτρα                Δ. Φραντζεσκάκης                            Αθήνα                                                                 

Α. Μπούντης                                   Πάτρα                Α. Φωκάς                                      Cambridge

D. Bosanac                                     Zagreb               Ι. Χατζηδημητρίου                     Θεσσαλονίκη

Σπ. Πνευματικός                             Πάτρα               Κ. Χιτζανίδης                                       Αθήνα

 

Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής     www.math.upatras.gr/~crans      και στη διεύθυνση:

 

Α. Μπούντης

Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Μη Γραμμικών Συστημάτων

Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πάτρα 26500

Τηλ. / Fax: 0610 - 997-381

E-mail: bountis@math.upatras.gr