ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

                ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τα Ερευνητικά μου ενδιαφέροντα είναι οι Διαφορικές Εξισώσεις, οι Ειδικές Συναρτήσεις, τα  Ορθογώνια Πολυώνυμα και εφαρμογές αυτών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στο τέλος κάθε εργασίας, στα  άγκιστρα, δηλώνεται ο αριθμός των ετεροαναφορών (εκτός των συνσυγγραφέων σε κάθε εργασία). Συνολικά είναι 126 ετεροαναφορές.

1)Χ.Γ.Κοκολογιαννάκη, Μελέτη των ριζών μικτών συναρτήσεων Bessel, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Μαθηματικών , Πανεπιστήμιο Πατρών, 1989.

2) E.K.Ifantis, C. G. Kokologiannaki and C.B.Kouris, On the positive zeros of the second derivative of Bessel functions, J. Comp. Appl. Math., vol. 34 (1991), 21-31. {6 ετεροαναφορές}

3)C. G. Kokologiannaki and P. D. Siafarikas, Non existence of complex and purely imaginary zeros of a Transcendental Equations Involving Bessel Functions, Zeitsc. Anal. Anwend. (ZAA) Vol. 10, (1991), 563-567. {5 ετεροαναφορές}

4)C. G. Kokologiannaki, P. D. Siafarikas and C. B. Kouris, On the complex zeros of Hμ(z), Jμ'(z), Jμ''(z) for real or complex order, J. Comp. Appl. Math. Vol. 40 (1992), 337-334.  {3 ετεροαναφορές}

5)C. G. Kokologiannaki, and P. D. Siafarikas, An Alternative proof of the monotonicity of jν,1'', Vol. 1, Bollettino U.M.I. Vol. 7-A (1993), 373-376. {2 ετεροαναφορές}

6)E.K.Ifantis and C.G.Kokologiannaki, Location of the complex zeros of Bessel functions and Lommel polynomials, Zeitsc. Anal. Anwend. (ZAA) Vol. 12, 4 (1993), 605-612. {3 ετεροαναφορές}

7)C. G. Kokologiannaki, M. E. Muldoon, and P. D. Siafarikas, A Unimodal Property of Purely Imaginary zero of Bessel and related functions, Canad. Math. Bull. Vol. 37 (3) (1994), 365-373. {6 ετεροαναφορές}

8)C. G. Kokologiannaki and P. D. Siafarikas, Convexity of the largest zero of the Ultraspherical Polynomials, Integral Transforms and Special functions Vol. 4 (3) (1996), 275-278. {5 ετεροαναφορές}

9)E. K. Ifantis, C. G. Kokologiannaki and P. D. Siafarikas, Newton Sum rules and Monotonicity Properties of the Zeros of Scaled co-recursive Associated Polynomials, Meth. Appl. Anal. Vol. 3(4) (1996), 486-497. {7 ετεροαναφορές}

10)E. Κ. Ifantis, C. G. Kokologiannaki and P. D. Siafarikas, On the support of the measure of orthogonality of a class of orthogonal polynomials, Applied Mathematics and Computation Vol. 128 (2002), 275-288. {1 ετεροαναφορά}

11)C.G.Kokologiannaki, Convexity of the square of the first zero of the derivative of Bessel function, Integral Transforms and Special Functions Vol. 13 (2002), 471-480.

12)C.G.Kokologiannaki, Absence of the point spectrum in a class of tridiagonal operators, Applied Mathematics and Computation Vol. 136 (2003), 131-138.  {4 ετεροαναφορές}

13)E. K. Ifantis, C. G. Kokologiannaki, Stieltjes transforms of a class of probability measures, Journal of Computational and Applied Mathematics Vol. 153 (2003), 249-258.

14)C. G. Kokologiannaki, P. D. Siafarikas, I. D. Stabolas, Monotonicity properties and inequalities of the zeros of q-associated polynomials, Nonlinear Analysis and Applications , Vol. II, (2003), 671-726. {1 ετεροαναφορά}

15)C. G. Kokologiannaki, P. D. Siafarikas, I. D. Stabolas, Newton sum rules of some associated orthogonal polynomials, J. of Concrete and Applicable Mathematics Vol. 4, No 1, (2006), 47-66.

16)C. G. Kokologiannaki, On the zeros of a class of analytic functions, J. of Concrete and Applicable Mathematics Vol. 5, No 3, (2007), 213-218.

17)E.K.Ifantis, C.G.Kokologiannaki, E.Petropoulou, Limit points of eigenvalues of truncated unbounded tridiagonal operators, Central European Journal of Mathematics, 5 (2), (2007), 335-344. {5 ετεροαναφορές}

18)C.G.Kokologiannaki, Combinations of orthogonal polynomials, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 50 (2009), No 1, 111-123.

19)C.G.Kokologiannaki, Properties and Inequalities of Generalized k-Gamma, Beta and Zeta Functions, International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, Vol. 5, No 13-16, (2010), 653-660. {35 ετεροαναφορές}

20)C.G.Kokologiannaki, Monotonicity of functions involving q-Gamma functions, Mathematical Inequalities and Applications, 14, 2, (2011), 413-419. {1 ετεροαναφορά}

21)C.G.Kokologiannaki, Bounds for functions involving ratios of modified Bessel functions, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 385, 2, (2012), 737-742.  {7 ετεροαναφορές}

22)C.G.Kokologiannaki, Corrigendum to “Bounds for functions involving ratios of modified Bessel functions, J. Math. Anal. Appl., 385, 2, (2012), 737-742” , Journal of Mathematical Analysis and Applications, 385,  (2012), 645.

23)C.G.Kokologiannaki and D.Rizos, On the zeros of polynomials satisfying a three-term recurrence relation with complex coefficients, Journal of Inequalities and Special Functions, 3, 3, (2012) 29-33. {4 ετεροαναφορές}

24)C.G.Kokologiannaki and E.N.Petropoulou, On the zeros of  Jν΄΄΄( x), Integral Transforms and Special Functions, (2012), DOI: 10.1080/10652469.2012.720253 {1 ετεροαναφορά}

25)C.G.Kokologiannaki and V. Krasniqi, Some properties of the k-Gamma Function, Le Matematiche, 68, 1, (2013) 13-22. {22 ετεροαναφορές}

26)C.G.Kokologiannaki and  V.D.Sourla, Bounds for k-Gamma and k-Beta functions, Journal of Inequalities and Special Functions, 4,3, (2013) 1-5. {5 ετεροαναφορές}

27) M. Bartusek and  C.G.Kokologiannaki, Monotonicity properties of oscillatory solutions of differential equation (a(t)|y΄| ^{p-1}y)΄ +f(t,y,y΄)=0Archivum Mathematicium, (BRNO), 49, (2013), 199-207. {1ετεροαναφορά}

28) C.G.Kokologiannaki and V. Krasniqi, q-completely monotonic and q-Berstein functions, Journal of Applied Mathematics , Statistics and Informatics, 10,2, (2014), 43-50. {2 ετεροαναφορές}

29) C.G.Kokologiannaki and A. Laforgia, Simple proofs of classical results on zeros of J_{\nu}(x) and J^{\prime}_{\nu}(x), Tbilisi Mathematical Journal (Special Issue on Theory of Inequalities)7 (2), (2014) 35-39.

30) C.G.Kokologiannaki, Some properties of \Gamma_{q,k}(t) and related functions, International journal of Contemporary Mathematical Sciences ,  11, 1, (2016)  1-8. {2 ετεροαναφορές}

31) C.G.Kokologiannaki, E.Petropoulou and D. Rizos, Tridiagonal operators and zeros of polynomials in two variables, Abstract and Applied Analysis, (2016) Article ID 6301413.

32) A. Baricz, C.G.Kokologiannaki and T. Pogany, Zeros of Bessel function derivatives, Proceedings of American Mathematical Society, (2017) to appear.

 

Επιστημονικές Εργασίες