Theodoula N. Grapsa

Associate Professor, Department of Mathematics

University of Patras, Greece

 

Past PhD. Students                Current PhD Students

Dimitris G. Sotiropoulos                      Eleftheria N. Malihoutsaki
 
John A. Nikas                                          Athanasia N. Papanikolaou
Aristotelis E. Kostopoulos
                                        
Christina D. Nikolakakou
                                        

Past M.Sc. Students                     

Christina D. Nikolakakou                   
Aristotelis E. Kostopoulos
John A. Nikas
Vasilis Krithis
Eleftheria N. Malihoutsaki
Alexandra A. Gana
Gabriel Kanatzias
Georgia Antonellou
Giorgos Linardatos
Athanasia Papanikolaou
Eleni Kirki
Christos Kotsalenis
Golfo Smani
Giorgia Koutsiouri
Konstantinos Thanos